TEAMS: Dialogia työelämästä, ennakointikyky yrityksen elinehtona 30.3. klo 13.30 – 15.30

Dialogia työelämästä -webinaarisarjan kolmannessa osassa tehdään paluu tulevaisuuteen. Kutsumme
yrittäjät ja työyhteisöt kuulemaan, miksi tulevaisuuden ennakointi on kriittistä yrityksen menestyksen
kannalta. Lisäksi tarkastelemme, miten työnantajakuva on sidoksissa niin onnistuneisiin rekrytointeihin
kuin osaavan työvoiman saatavuuteen.

Lue täältä lisää!