Tasavallan presidentin kv-palkinto 2023 ehdokkaiden haku auki


Suomalaisen osaamisen vienti maailmalle ja ulkomaisten investointien houkuttelu ovat Suomen talouskasvun tärkeitä kulmakiviä. Tasavallan presidentti antaa kansainvälistymispalkinnollaan tunnustusta menestyneille yrityksille tai yhteisöille, jotka ovat merkittävällä tavalla edistäneet Suomen elinkeinoelämän kansainvälistymistä.

Ehdota meille nyt tämän vuoden kansainvälistymispalkinnon saajaa. Palkintokategorioita on kaikkiaan neljä (tulokasyritys, vakiintunut viejä, yhteisö sekä pitkäaikainen investoija). Ehdokkaita arvioidaan niiden kansainvälisen menestymisen perusteella. Huomiota kiinnitetään erityisesti liiketoiminnan kansainvälisyyteen mutta myös kilpailukykyyn ja kannattavuuteen. Ehdokkaita arvioidaan myös suomalaisen osaamisen, investointien ja työllisyyden kehittymisen vaikutuksista. Arvioinnissa painotetaan myös toiminnan vastuullisuutta, kestävää kehitystä ja Suomen innovaatioympäristön tunnetuksi tekemistä. Ehdokas voi olla joko yritys tai yhteisö.

Vuonna 2021 mukaan tuli uusi ehdokaskategoria; pitkäaikainen investoija. Pitkäaikainen investoija on Suomessa toimiva ulkomaisomisteinen yritys, joka on merkittävästi luonut taloudellista arvoa Suomelle esimerkiksi uusien työpaikkojen, investoitujen eurojen, viennin, innovaatioiden tai ekosysteemien muodossa. Pitkäaikainen investoija on tärkeä toimija Suomen liiketoimintaympäristössä ja on sitoutunut pitkäaikaiseen toimintaan Suomessa.

Tiedätkö ehdokasta, joka mielestäsi ansaitsisi tulla palkituksi? Perustele meille ehdotuksesi alla olevan linkin kautta viimeistään pe 26.5.2023. Yritys tai yhteisö ei voi ehdottaa itseään palkinnon saajaksi. Lopullisen valinnan palkittavista tekee tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Palkittavien nimet julkistetaan myöhemmin syksyllä palkintotilaisuudessa.

Linkki kyselyyn!