Osaamistarpeiden kartoitus PK-yrityksissä Hyvinkäällä ja Satakunnassa

Kartoitamme alueenne pk-yritysten osaamistarpeita kilpailukyvyn edistämiseksi lähitulevaisuudessa. Kokonaistehokkuus, uudet liiketoimintamallit ja lähitulevaisuudessa lisääntyvät raportointimääräykset saattavat vaikuttaa toimintaanne. Kyselyyn vastaaminen vie 5-10 minuuttia ja siihen vastataan nimettömästi. Kartoitus liittyy pk-yrityksille suunnattuun maksuttomaan valmennusohjelmaan, jota Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarikin on ollut mukana kehittämässä. Kysely toteutetaan diplomityönä, ja sen tuloksia hyödynnetään valmennusohjelman ja muiden koulutusten räätälöintiin yritysten tarpeisiin. Vastaattehan kyselyyn 9.4.2023 mennessä.

Siirry kyselyyn tästä!