Kysely yrittäjyyttä edistävien toimenpiteiden uudistamisesta

Kysely on osa selvitystä, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa hallituksen Yrittäjyyspaketin sekä laajemmin koko kilpailukyky-kärkihankkeen yrittäjyyttä ja työllisyyttä vahvistavien toimenpiteiden uudistamis- ja päivitystarpeista. Meneillään oleva selvitys kohdistuu erityisesti Yrittäjyyspaketin vahvistaminen -kokonaisuuden toimenpiteisiin, jotka painottavat erityisesti mikro- ja pienyrittäjyyttä, uudenlaisia yrittäjyyden muotoja ja konsepteja, sekä maahanmuuttajien yrittäjyyttä.
Lue lisää!