Kysely osakeyhtiön perustamisesta ja sen riskeistä

Tämä kysely on osa opinnäytetyötäni, ja kyselyn avulla selvitän, kuinka helposti osakeyhtiön perustamiseen tarvittava tieto on saatavilla, mitä tietoa yrittäjät ovat jääneet kaipaamaan sekä mitä riskejä ja kompastuskiviä yrittäjät ovat kohdanneet osakeyhtiötään perustaessa.

Kysely on suunnattu yrittäjille, joiden yrityksen yritysmuoto on osakeyhtiö. Kyselyyn vastaaminen kestää muutaman minuutin.

Ystävällisin terveisin Anniina Savolainen/Laurea

Täältä pääse kyselyyn!