Kestävä ruokahäme

Tässä tietoa elintarvikealan ajankohtaista asioista hämäläisille elintarvikealan toimijoille ja sidosryhmille.
Kooste tehdään noin 3–4 kertaa vuodessa osana Kestävä RuokaHäme -hankkeen toimintaa.
Vuoden 2022 alusta käynnistynyt Kestävä RuokaHäme -hanke pyrkii aktivoimaan jalostavia
elintarvikeyrityksiä kestävään ja vastuulliseen ruokatuotantoon ja siitä viestimiseen. Toteutuksesta
vastaavat Hämeen ammattikorkeakoulun biotalouden tutkimusyksikkö, HAMK Bio sekä ProAgria Etelä-Suomi ry. Rahoitus toimintaan saadaan maaseuturahastolta Hämeen ELY-keskuksen kautta. Lisätietoa
löytyy hankkeen sivuilta; www.hamk.fi/kestäväruokahäme.