Kehitä yrityksesi liiketoimintaa yhdistämällä NUOTTA-hanke ja Hyrian tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

TechVilla ja Hyria tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden yhdistää palveluinnovointia ja asiakaslähtöistä kehittämistä tukeva hanke sekä henkilökohtaiset erikoisammattitutkinto-opinnot toisiaan tukevaksi paketiksi.

Sinulla on nyt tilaisuus yhdistää hankkeesta saatava hyöty ja tutkinnon aikana eteenpäin vietävä kehittämisprojekti. TechVillan koordinoima NUOTTA- EAKR-hanke tukee ja rohkaisee pk-yrityksiä toteuttamaan asiakaslähtöisiä palveluinnovaatioita ja kehittämään palveluja vastaamaan paremmin asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja odotuksia. Asiakastietojen kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen luovat vankan perustan korkealaatuisten palveluiden tarjoamiselle ja auttavat ymmärtämään tulevia kysynnän muutoksia ja asiakastarpeiden kehitystä. Näin yritykset voivat reagoida kysynnän ja kilpailutilanteen muutoksiin proaktiivisesti, kehittämällä palveluitaan ja luomalla uutta liiketoimintaa.

Työn ohessa suoritettava tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto koostuu muun muassa brändin rakentamisen, palvelumuotoilun ja tuotteistamisen opinnoista. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinnossa syvennyt yrityksesi asiakaskokemuksen keskeisiin asioihin ja kehittämiskohteisiin. Koulutuksen aikana suunnittelet ja toteutat oman kehittämisprojektisi. NUOTTA-hankkeen asiantuntijat tukevat sinua asiakaslähtöisessä kehittämisessä sekä projektin viemisessä eteenpäin.

TechVillan ja Hyrian opintopolku auttaa yrittäjää tai yrityksen työntekijää suorittamaan tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon hankkeen tuella. Opiskelijana saat NUOTTA-hankkeen asiantuntijatiimin tuen oman projektisi edistämiseen, ja opintojen aikana saat arvokkaita työkaluja projektisi käytännön toteuttamiseen työpaikallasi.

Opinnot voi aloittaa joustavasti, ja hankkeen tuen voi hyödyntää opiskelijalle sopivassa kohtaa. Koulutuspäiviin voit osallistua lähiopetuksena tai verkossa ja koulutus on oppisopimuksena maksuton.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä:

TechVilla, NUOTTA-hanke, Anna-Mia Myllykangas | anna-mia.myllykangas@techvilla.fi

Hyria, Heidi Grundström | heidi.grundstrom@hyria.fi

Lisätietoa tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnosta: Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto | Hyria
Lisätietoa NUOTTA-hankkeesta: NUOTTA-hanke – TechVilla