Kaksi Kanta-Hämeen kuntaa pääsi maaliin hankintojen kehittämisprosessissa, useissa hyvään alkuun

Hämeen Yrittäjien hankinta-asiantuntija Sanna Meronen-Vilenius on yhteistyössä MTK Hämeen kanssa koordinoinut julkisten hankintojen kehittämisohjelmaa, minkä tärkeänä sisältönä on ollut tämän vuoden aikana toteutetut työpajat kantahämäläisten kuntien edustajien kanssa. Yhteinen tekeminen ja avoin keskustelu ovat tiivistäneet yhteistyötä sekä keskinäistä ymmärrystä.

– Parhaita hetkiä on ollut, kun olen päässyt ojentamaan kunniakirjat aktiivisesta julkisten hankintojen kehittämisestä kuntien hankintojen kehittäjille. Se on huomionosoitus heille halusta kehittää hankinta-asioita omasta näkökulmastaan sekä vuorovaikutteisesti yrittäjien kanssa, kiittelee Meronen-Vilenius.

Lopen hankintapajoihin osallistui innokkaasti yli 10 kunnan hankintojen parissa työskentelevää henkilöä. Pajoissa syvennyttiin hankintaprosesseihin ja hankintalain vaatimuksiin. Keskeisin teema oli pienhankinnat, niiden selkeyttäminen ja viestintä.
– Pääsemme suoraan kehittämään pienhankintojen ohjeistusta. Esille tuli myös kehittämistarpeita, joilla saamme Lopen kunnan hankintoja sujuvoitettua entisestään. Näitä lähdetään työstämään edelleen yhteistyössä, kertoo Lopen kunnan talous- ja hallintojohtaja Jenny Saarela.

Lue täältä lisää!