Kaikki Ukrainasta yrittäjälle -sivusto on nyt auki

Ukrainalaisten oikeus toimia yrittäjänä

Tilapäistä suojelua saava ukrainalainen henkilö voi työskennellä itsenäisenä ammatinharjoittajana ammattiin sovellettavia sääntöjä noudattaen.

Oikeus elinkeinon harjoittamiseen alkaa, kun henkilö on jättänyt tilapäistä suojelua koskevan hakemuksen ja hakemus on rekisteröity.

Tilapäistä suojelua saavalta henkilöltä ei vaadita poikkeuksellisesti:

  • PRH:n myöntämää lupaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimimiseen Suomessa
  • edustajan asettamista Suomeen (elinkeinolaki)
  • eikä heihin myöskään sovelleta asuinpaikkaa koskevaa vaatimusta.

Elinkeinonharjoittajaksi rekisteröinti kaupparekisteriin ei ole mahdollista ennen tilapäistä suojelua koskevaa päätöstä. Mikäli henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta hänen lähettäessään rekisteröinti-ilmoituksen, myös Verohallinto käsittelee ilmoituksen vasta, kun henkilötunnus on varmistunut. Ukrainalaiset voivat hakeutua myös pelkästään Verohallinnon rekistereihin eli ammatinharjoittajaksi.

Tätä poikkeusta ei sovelleta:

  • muihin kansainvälisen suojelun tilanteisiin

yksityisen elinkeinonharjoittajan lisäksi miltään osin muihin elinkeinonharjoittamisen muotoihin, kuten osakeyhtiön hallituksen jäsenen tai henkilöyhtiön yhtiömiehen asuinpaikkaa koskevaa vaatimukseen.

****************************************

Tiedote 1.3.2022

Suomen Yrittäjät on avannut Ukraina-sivuston tueksi yrittäjille.

Kaikki Ukrainasta yrittäjälle -sivustolta yrittäjä löytää tuoreimmat uutiset ja neuvot. Sivusto löytyy täältä.

Suomen Yrittäjien sivustolla on tarjolla tietoa siitä, miten yrittäjän kannattaa toimia Ukrainan sodan vaikuttaessa monella tapaa yritysten toimintaan.

– Sivustolle on koottu asiantuntijoilta tietoja yrittäjien tarpeisiin. Varsinkin vientiyrityksillä on nyt paljon kysymyksiä. Lisäksi Yrittäjien toimitus keskittyy Ukraina-uutisointiin. Kaikki tämä on koottu yrittäjien avuksi rakennetulle Kaikki Ukrainasta -verkkosivulle, kertoo Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen.

Sivustolla kerrotaan myös tulevista tietoiskuista ja ajantasaisesti sodan vaikutuksista yrityksiin.

20 000 euroa hätäapukeräykseen

Suomen Yrittäjät lahjoittaa Suomen Punaisen Ristin hätäapukeräykseen 20 000 euroa sodan uhrien auttamiseksi.

– Ajatuksemme ovat Ukrainan kansan puolella. Ukrainan kansa kärsii sodasta eniten. Ukraina tarvitsee kaiken mahdollisen tukemme, puheenjohtaja Salminen sanoo.

Tutustu sivustoon yrittajat.fi/ukraina

Lisätietoja: puheenjohtaja Petri Salminen, Suomen Yrittäjät, p. 0400 608 812, petri.salminen@yrittajat.fi ja viestintäjohtaja Taru Jussila, Suomen Yrittäjät, p. 0400 510 853, taru.jussila@yrittajat.fi

Lisätieto löytyy myös  näistä lähteistä: 

 

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Fla...