Itämeren alueen Interreg-haku on auki!

Core-hankkeiden kolmas hakukierros on julkaistu. Projekti-ideat tulee jättää 17.4.2024 mennessä ja varsinaisten hakemusten määräpäivä on 21.6.2024.

Rahoitusta on haettavissa toimintalinjoille 1 (Innovative societies) ja 3 (Climate-neutral societies). Toimintalinjalla 2 (Water-smart societes) ei enää ole riittävästi rahoitusta core-hankkeille.

Kolmas haku tulee olemaan 2021–2027-ohjelmakauden viimeinen täysi hakukierros. Sitä täydennetään vuonna 2025 pienten hankkeiden haulla.

Lisätietoa ohjelman kotisivuilta!