Hyvinkää-Riihimäki alueen omistajanvaihdoskysely

Hyvä yrittäjä!

Omistajanvaihdosten merkitys yritysten kasvussa ja kehittämisessä on viime vuosina lisääntynyt. Kyse ei ole yksinomaan yrittäjien ikääntymisen mukanaan tuomasta tarpeesta luopua yritystoiminnasta vaan omistajanvaihdokset nähdään yhä enemmän työkaluna kasvun aikaansaamiseksi. Näin kysely saattaa koskea myös muita kuin vain varttuneimpia ikäluokkia. Niinpä tämän kyselyn kohteena ovat myös nuoremmat yrittäjät.

Tämä kysely toimii osaltaan herättelytoimena yrittäjille, jotka haluavat luopua nykyisestä yritystoiminnastaan. Mutta myös yrittäjille, jotka ovat aloittamassa yritystoimintaa yritysoston kautta ja yrittäjille nykyisen toiminnan laajentamismahdollisuutena.

Kyselyyn vastaaminen kestää vain 2-3 minuuttia, mutta vastaaminen antaa meille tärkeää tietoa. Kyselyyn pääset vastaamaan täältä!

Kyselyyn voi vastata 27.10. saakka.

Lisätietoja:

Erkki Taskinen, toimitusjohtaja
YritysVoimala Oy, Hyvinkään-Riihimäen seudun yrityspalvelut

Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki | Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää
Puhelin: 040 839 4056