Huomio Riihimäen yrittäjät: Riihimäen lukion toisen ja ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat tutustuvat työelämään

Tänä keväänä Riihimäen lukion toisen ja ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat tutustuvat työelämään. Lukio-TET:n tavoitteena on, että opiskelija saa lisätietoa työelämästä sekä pohjaa tulevan jatko-opintosuunnitelman tekoa varten. TET-jakson pituus on kakkosilla kolme päivää: pe 8.4. ja ma 11.- ti 12.4.2022 ja ykkösillä kaksi päivää: 3.-4.5.2022.

Tavoitteena on, että TET-jakson aikana opiskelijalla on mahdollisuus tutustua kokonaisvaltaisesti yrityksen/työpaikan toimintaan, tulevaisuuden näkymiin ja eri työtehtäviin organisaatiossa. Toivomme, että opiskelija saa mahdollisuuden seurata yhden tai useamman työntekijän työpäivien kulkua ja samalla keskustelemalla/seuraamalla saada kuvaa eri ammatteihin liittyvistä työtehtävistä, osaamisvaatimuksista sekä koulutustaustoista. Monipuolinen tutustuminen näihin antaa opiskelijalle vinkkejä ja tukea tulevaisuuspohdintaan ja jatko-opintoihin hakeutumiseen.

Toivottavasti yrityksesi voi ottaa lukion tettiläisen ja antaa hänelle arvokkaan kokemuksen työelämästä. Opiskelijat hakevat itse TET-paikkansa ja saavat näin harjoitusta myös työnhakuun, mutta toki tänne lukiollekin voi paikkoja tarjota.

 

Yhteistyöterveisin

Riitta Valkonen, opinto-ohjaaja

Riihimäen lukio ja aikuislukio, Koulukatu 5, 11130 Riihimäki

puh. 040 330 4608

riitta.valkonen@riihimaki.fi