Hallituksen esitys: Yrittäjien väliaikainen oikeus työmarkkinatukeen jatkuu marraskuun loppuun

Yrittäjät ovat voineet saada koronapandemian aikana työmarkkinatukea tavallista lievemmillä edellytyksillä. Hallitus esittää, että oikeus työmarkkinatukeen jatkuisi samoin edellytyksin 30.11.2021 asti.

Lue lisää aiheesta täältä!