Seminaari/webinaari: Tulevaisuudessa työluvan hakeminen on aiempaa sujuvampaa ti 3.5. klo 8.15

Tule kuulemaan paikan päälle tai katsele Teamsin kautta miten sujuvat viranomaispalvelut ovat rekrytoinnin tukena!

Aika:      ti 3.5. klo 8.15 – 10.00 ilmoittaudu täältä mukaan!
Paikka: Business Park, Kaartokatu 2, Riihimäki

Ohjelma:
8.15 Kahvitarjoilu
8.30 Tervetulosanat Erkki Taskinen, YritysVoimala Oy
8.40 Mitä lakimuutoksia ja muita uudistuksia on käynnissä, jotka auttavat lähitulevaisuudessa ulkomaisen työvoiman palkkaamisessa ja sujuvoittavat
prosesseja? Miten uusi opiskelijalaki helpottaa ulkomaisten opiskelijoiden prosessia? Mistä kaikkialta saat tietoa ja vinkkejä oleskeluluvan hakemiseen
liittyen?
Harriet Mallenius, Maahanmuuttovirasto
9.25 Hämeen ely-alueen työlupalinjaus ja työlupien hakeminen
Anita Salonen, Hämeen ELY-keskus
9.50 Vapaata keskustelua ja verkostoitumista

PDF-Kutsu

Seminaari/webinaari: Immateriaalioikeudet tunnetuksi! ke 4.5. klo 8.15

Tule kuulemaan paikan päälle tai katsele Teamsin kautta eri vaihtoehdoista keksintösi suojaamiseksi tai tuotteesi brändäämiseksi.

Villatehtaalle kokoustila Värttinään ke 4.5. klo 8.15 – 10.00 ilmoittaudu täältä mukaan!

Ohjelma:
✓ Patenteista ja hyödyllisyysmalleista
✓ Tavaramerkeistä ja mallioikeuksista
✓ IPR oikeuksista ja niiden käyttötarkoituksista

PDF-Kutsu

Seminaari: Mitä haluat saavuttaa nettisivuilla? -Kuinka voin parantaa niitä! ti 14.6. klo 8.30

Tule kuuntelemaan miten nettisivuilta kerätään dataa ja minkälaisia vastauksia analytiikka tarjoaa!

Aika:      tiistai 14.6. klo 8.30 – 10.00 | ilmoittaudu täältä mukaan!
Paikka: Business Park, Kaartokatu 2 Riihimäki

✓ Mitä asiakas haluaa saavuttaa tullessaan nettisivuille.
✓ Mitä sinä haluat saavuttaa asiakkaan tullessa nettisivuille.
✓ Kuinka voin parantaa nettisivujani, onko sopivaa sisältöä.
✓ Missä kanavissa viestiäsi näytetään ja miten voin houkutella lisää asiakkaita nettisivuilleni.
✓ Liikenteen mittaaminen
✓ Määritä tavoitteet mittaamiselle(mittaussuunnitelma).
✓ Palaava asiakas / anna asiakkaalle syy palata / välitä asiakkaastasi

PDF-Kutsu

 

Onko yritystä ilman minua? -webinaari to 10.3. klo 8.00 –

Tässä webinaarissa paneudumme siihen, miten yrittäjä pystyy siirtämään oman osaamisensa yrityksen osaamiseksi niin että se luo yritykselle sellaista arvoa, josta ostaja on valmis maksamaan.

Ohjelma
klo 8.00 Avaus ja webinaarin ohjelma / Arto Kämppi, Suomen Yrittäjät
klo 8.10 ”Irtaudu kehostasi muutenkin kuin mielenhäiriössä” / Jari Parantainen
klo 8.40 ”Miksi ja miten omistajanvaihdokseen valmistautuminen kannattaa aloittaa 2-5 vuotta ennen h-hetkeä?” / Antti Leijala
klo 9.10 Yleisön kysymyksiä ja keskustelua teemasta ”Onko yritystä ilman minua?”

Lue täältä lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Rahoituslähteitä

Tässä listauksessa tuomme esiin yleisiä rahoituslähteitä Suomessa, Tämän lisäksi saatavilla voi olla lyhyinä hakujaksoina esiintyviä rahoituslähteitä tai toimialakohtaisia lähteitä. Kysy lisää meiltä.   

Korona-ajan rahoituslähteitä

Löytyy täältä!

 

Alkava yritys

TE-palvelut, Starttiraha

Päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtyvä voi saada starttirahaa 33,78 €/päivä, viideltä päivältä viikossa ja enintään 12 kuukauden ajan. Sinun tulee saada päätös ennen ajankohtaa, jolloin aloitat päätoimisena yrittäjänä. 

FINNVERA alkutakaus

Takaus 10 000 – 80 000 € (enintään 80 % velkakirjaluoton määrästä). Enintään kolme vuotta toimineelle kotimaiselle yritykselle. Investoinnit ja käyttöpääoma. Pankki laatii hakemuksen Finnveraan.

ELY-keskus, Perustamistuki

Perustamistuki 5 000–35 000 euroa. Kokeiluun tukea voidaan myöntää 2 000–10 000 euroa. Myös toimiva yritys voi saada perustamistukea, jos se ryhtyy harjoittamaan kokonaan uutta yritystoimintaa.

Business Finland, Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitus (NIY)

Alle viisivuotiaat yritykset, alle 50 työntekijää. Rahoitus mm. tiimin vahvistamiseen, liiketoimintamallin ja kasvustrategian kehittämiseen ja uusien markkinoiden avaamiseen. Etenee asteittain avustuksesta lainaan.

Business Finland, Energiatuki

Kaiken kokoisille yrityksille (ammatinharjoittaja, osakeyhtiöt jne.)

Toimialakohtaiset rahoitukset

Toimialakohtaisia tuki-, avustus-, ja rahoitusmuotoja voi etsiä eri lähteistä, mm. alojen ministeriöistä ja järjestöistä tiedustellen.

EU-sivusto
Ohjeita yritystoiminnan sisämarkkinontilla

Yritystoiminnan kehittäminen

FINNVERA

PK-takaus yli kolmevuotiaille kasvuhaluisille yrityksille. Oma pankkisi hakee pk-takausta suoraan Finnveralta. Takauksen vähimmäismäärä on 10 000 € ja Finnveran takausosuus 80 %.

Finnvera-laina, vähimmäismäärä on 50 000 €. PK-yrityksille kotimaisten rakennus-, kone- ja laiteinvestointien, energia- ja ympäristöhankkeiden, käyttöpääomatarpeiden ja erilaisten omistusjärjestelyjen rahoittamiseen. 

Finnvera-takaus moniin tarpeisiin, yleensä 50-80 % luoton määrästä.

ELY-keskus
Kehittämisavustus ja investointituki Uusimaa ja Häme.

Yritystoiminnan parantaminen, esiselvitykset ja valmisteluhankkeet, viennin edistäminen, tuotteen/palvelun/tuotantomenetelmän kehittäminen (tuki 50 %). Investoinnit (tuki yleensä 20 %).

Rahoituslinjaukset 20.10.2020 alkaen Uusimaa ja Häme

Yritysten kehittämispalvelut, tuetut konsultoinnin ja kehittämisen palvelut

Maaseututuki, koordinointi Emo ry, Leader-Suomi verkosto

Business Finland 

 • Innovaatioseteli
 • Energiatuki
  Tuettavien hankkeiden investointikustannusten on oltava vähintään 10 000 €: Selvitystyöt ja investoinnit.
 • Materiaalikatselmus
  teollisuuden aloille, erikokoisille yrityksille. Yritys tulee harjoittaa tuotanto- ja liiketoimintaa. Materiaalikatselmus toteutetaan Motivan kouluttaman materiaalikatselmoijan toimesta noudattaen määrättyä katselmusmenettelyä ja raportointia. Enintään 15 000 € / katselmus.
 • Tutkimus, kehitys ja innovointi -laina
 • Into-avustus
  Pienin mahdollinen hankekoko on 30 000 €, jolloin avustus on 15 000 €.
 • Tutkimusavustus
  Uuden innovatiivisen tuotteen, tuotantotavan, prosessien tai teknologian testaamiseen

Tutkimusorganisaatioiden yhteistyö

Co-Innovation minimi 2 yritystä yhdessä ja rahoitusosuus tutkimusprojekteille 70 %:iin asti.

Co-Creation -rahoitusta tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteishankkeisiin valmisteluun.

Research to Business -rahoitusta tutkimuslähtöisen idean kaupallistamisen valmisteluun.

Kansanvälistyminen ja vienti

European Enterprise Network, EEN   

Etsi erityisesti yhteistyökumppaneita! EEN on maksuttomia kansainvälistymispalveluita pk-yrityksille tarjoava verkosto, jolla on asiantuntijoita yli 60 maassa.

FINNVERA 

Finnvera tukee vientikaupassa monella eri tavalla, kuten lyhytaikaisella remburssilla, lainan ja takauksen välimuodolla ks. -> Vienti

Business Finland

TEMPO  
Kansainvälisen liiketoimintamallin kehittäminen: markkinaselvitykset, koemarkkinointi ja pilotointi yms. Edellytyksenä osaava tiimi ja vaatimuksena uskottava oma rahoitus min. 30 000 €. Avustus max. 50.000 € (tuki on 75 %).

MARKET EXPLORER
Asiantuntijapalveluina tehtäviin hankintoihin. Etsi kansainvälisiä markkinoita tuotteille, palveluille ja liiketoimintamalleille ostopalveluina tämän tuen avulla.

Avustus 5.000 -10.000 € (tuki on 50 %). Yritys voi saada tuen korkeintaan kolme kertaa.

TALENT EXPLORER 
Uuden osaajan palkkaukseen. Tuomaan yritykseen kansainvälistymistä tukevaa uutta tietoa ja osaamista kohdemarkkinasta. Kesto enintään yhden vuoden. Avustus max. 20.000 € (tuki max. on 50 %).

GROUP EXPLORER
Yritysryhmälle yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen kansainvälisillä markkinoilla. Enintään yksi vuosi. Mukana 4-10 yritystä yhdessä. Avustus 2.500-20.000 €/yritys (tuki on 40-50 %).

EXHIBITION EXPLORER 
Yritysryhmälle, vähintään 4 yritystä yhdessä kansainväliseen BtoB-messuprojektiin (oma tai yhteisosasto). Avustus 500-30.000 €/yritys ja Business Finlandin minimi 5.000 €/messuprojekti (tuki max. on 50 %).

Business Finlandin muut rahoituspalvelut

EU-rahoitus

Euroopan unioni tukee yritysten kasvua useista eri lähteistä. Rahoituksen hakeminen voi tapahtua oman pankkisi kautta, suoraan ohjelmasta tai Business Finlandin avustuksella. Ohjelmat toimivat sykleittäin rahoituskausina ja niiden vaihtuminen tuo yleensä muutoksia toteutukseen.

 Ohjelmat:

HORISONTTI EUROOPPA 
Aukeaa keväällä 2021 seitsemän vuoden ajaksi. Rahoittaa yritysten T&K (tutkimus ja kehitys) avauksia. Koordinoinnin ja neuvonnan antaa Business Finland.

Hankeidean tulee perustua hakijan omiin tavoitteisiin ja tarpeisiin, joilla on kansainvälinen ulottuvuus. Toteutuessaan hankkeella on eurooppalaista lisäarvoa ja vaikuttavuutta. Se lisää hyvinvointia Euroopassa ja edistää kilpailukykyämme. Hankkeen uutuusarvo on EU:n tutkimusohjelmissa tärkeää. Hankeidean tulee olla sovitettava komission aikatauluihin, sillä hakemuksen voi lähettää vain hakuaikana.

EIC ACCELERATOR 
Hakuaiheita ei ole rajoitettu, vaan se sopii kaikille voimakasta kansainvälistä kasvua hakeville pk-yrityksille, joiden innovaatiolla (täysin uusi tuote/palvelu) on korkea markkina- ja kasvupotentiaali. Koordinoinnin ja neuvonnan antaa Business Finland.

EIC Accelerator sisältää kaksi osiota: 1) Avustus 0,5-2,5 M€ (70 % budjetista) 2) Pääomakomponentti max. 15 M€ (optio)

Avustuksella toteutetaan kansainvälistä liiketoimintasuunnitelmaa: pilotointi, demonstrointi, skaalautuvuuden rakentaminen (mahd. t&k). Optiona avustuksen kylkeen haettavaa pääomaa yritys voi käyttää esimerkiksi innovaation kaupallistamisvaiheeseen. Lisäksi komissio tarjoaa hankkeen rinnalla coaching-, mentorointi- ja muita maksuttomia tukipalveluita (Business Acceleration Services), jotka edesauttavat yrityksen kehitystä.

SME INNOVFIN ja COSME 
Takauksia (esim. 80 %) ja lainoja suomalaisilta välittäjäpankeilta kuten Finnvera. Alkaen 25 000 €. Koordinoinnin ja neuvonnan antaa Business Finland, Finnvera ja pankit. Kysy omasta pankistasi ovatko he EU-rahoituksen välittäjiä?

Pk-yritysten kilpailukyvyn kehittäminen mm. uusien liiketoimintamallien ja arvoketjujen sekä digitalisaation käyttöönotto.

EUROSTARS 
Vähintään kaksi osallistujaa (mm. yritykset ja yliopistot, tuki 40-50 %) eri EUROSTARS maista. Tuetaan merkittävää kasvua t&k:n kautta. Yritys sijoittaa vähintään 10 % liikevaihdosta tai henkilöstöresurssista tutkimukseen ja kehitykseen. Projektien kesto on enintään kolme vuotta, ja niiden tulosten odotetaan olevan markkinoilla kahdessa vuodessa projektin päättymisen jälkeen.

EUROSTARS -ohjelma toimii EUREKA:n alaisuudessa, joka sisältää myös muita tiettyjen kohdetoimialojen tukihakuja mm. uudet teknologiat, teollisuus, liikkuminen, metallurgia ja muita tulevaisuuden kehityskohteita:

 EaSI -takauslaina
Takauslaina voi olla max. 25 000 €, 80 %. Oma Säästöpankki Oyj toimii tämän rahoituksen välittäjänä ainoana Suomessa.

Uutta! Yhteiskunnallisen yrityksen EaSI-takaus voi olla max. 500 000 €.

Yleiskatsaus,EU rahoitusta -sivusto

 

 

Brexit-info Tunnelmia ja ajankohtaista tietoa UK:sta 17.11. webinaarissa.

 Aika: 17.11.2020 klo 11.00 – klo 13.30
 •  Webinaari, linkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuuden alkua
 •  Business Finland, Hämeen ELY-keskus, LADEC
 • Tilaisuus on maksuton

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Tervetuloa Omistajanvaihdos-aamuklubille Riihimäelle to 20.8. klo 8.00 – 10.00

Oletko tulevaisuudessa harkitsemassa yrityksesi myyntiä tai mietitkö yrityksen ostamista? Hämeen Yrittäjät järjestää omistajanvaihdos-aamukahvit Riihimäellä 20.8. klo 8.00-10.00 ravintola Hyrillassa Hyria-ammattiopiston tiloissa.

Tilaisuus on avoin, mutta osallistujien kokonaismäärä on rajattu 50 henkilöön voimassaolevien koronarajoitusten vuoksi. Paikat tilaisuuteen varataan ilmoittautumisjärjestyksessä, joten mikäli et pääsekään saapumaan paikalle ilmoittautumisestasi huolimatta, peruthan osallistumisesi ajoissa. Ilmoittautuminen tapahtumaan päättyy 12.8. Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautuneiden tietoja ei jaeta ulkopuolisille tahoille.

Ilmoittaudu täältä!

Onko omistajanvaihdos ajankohtainen? ti 9.6. Teams -kokous omalta koneeltasi.

Oletko miettimässä omistajanvaihdokseen liittyviä asioita yrityksessäsi? Älä pähkäile asian kanssa yksin, vaan tule YritysVoimalan klinikalle keskustelemaan asiantuntijan kanssa yrityksesi omistajanvaihdosmahdollisuuksista.

Yrityksessäsi voi olla mietinnässä joko perheen sisäinen sukupolvenvaihdos tai myynti työntekijöille tai ulkopuoliselle taholle. Klinikka on avoin kaikenkokoisille yrityksille. Käymme yhdessä kanssasi läpi omistajanvaihdoksessa askarruttavia asioita, tietenkin täysin luottamuksellisesti, ja mietimme, miten juuri sinun yrityksesi tapauksessa kannattaisi asiassa edetä.

          Seuraava klinikkapäivät klo 9.00 – 11.00:   Teams -kokous omalta koneeltasi.

 • ti 9.6. klo 9.00 – 11.00

Varaa aika tunnin mittaiseen maksuttomaan ja sitoumuksettomaan tapaamiseen: Riitta Juurikka-Immonen, puh. 010 322 2500

 

HAMK: Yrityksille ilmaisia opiskelijaprojekteja tarjolla!

HAMK Design Factory tarjoaa viidelle nopeimmalle kantahämäläiselle yritykselle ilmaista apua kehittämiseen!

Tänä vuonna meillä on hankerahoituksen turvin mahdollista tarjota ilmaiseksi monialaisia opiskelijaprojekteja yrityksille, liiketoimintamallien ja palveluiden kehittämisen tiimoilta.

 

Lue lisää täältä!

Yrittäjän työttömyysturva (30.3.2020)

Hallitus on luvannut, että yrittäjän pääsyä työttömyysturvan piiriin helpotetaan koronaviruksen aiheuttaman tilanteen vuoksi. Asia on edelleen valmistelussa, eikä tarkempaa tietoa ole. Uudenmaan TE-toimistosta saamamme viestin mukaan yrittäjien kannattaisi kuitenkin ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi heti, kun työ on merkittävästi vähentynyt, koska sillä saattaa olla merkitystä korvauksen saannin alkamisajan kannalta. Yritystoimintaa ei tarvitse lopettaa tämän vuoksi.

Korostamme kuitenkin, että tämä on epävirallinen tieto, mitään virallista ohjetta ei ole annettu.