Yrityksille kysely Venäjän kaupan palvelutarpeista

Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy kartoittaa Riihimäen yritysten kansainvälistymispyrkimyksiä Venäjän markkinoille. Vastaathan kyselyyn, sillä vastausten perusteella rakennetaan palveluntarjontaa Venäjän markkinoille tähtäävien ja Venäjän markkinoilla jo toimivien yritysten tarpeisiin. Kyselyyn vastaaminen vie arviolta 5 minuuttia. Kiitos yhteistyöstä!

Kyselyn toteuttavat yhteistyössä maakunnallinen Russia Business Point -hanke, Linnan Kehitys Oy, Janakkalan kunta, Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy sekä Forssan kaupunki.

Vastaathan kyselyyn 29.02.2016 mennessä

Avoin linkki kyselyyn 

Vihdoinkin hyviä uutisia yritysrintamalta!

Työ- ja elinkeinoministeriö
Tiedote 031/2016
16.2.2016

Voimakkaasti kasvuhakuisista pk-yrityksistä 73 % odottaa suhdanteiden kohentuvan Pk-yritysten suhdanneodotukset ovat tuoreen barometrin mukaan vahvistuneet ja talouden aallonpohja näyttäisi olevan ohitettu. Erityisen myönteiset näkymät ovat voimakkaasti kasvuhakuisissa yrityksissä, joista 73 prosenttia odottaa suhdanteiden kohentuvan seuraavan vuoden aikana. Niistä kaksi kolmesta aikoo lisätä henkilöstöään ja 91 prosenttia odottaa liikevaihtonsa kasvavan seuraavan vuoden aikana.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön laatimasta, voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä käsittelevästä erillisraportista, joka julkistettiin 16.2.2016 samaan aikaan valtakunnallisen pk-yritysbarometrin kanssa. TEM:n raportissa kuvataan voimakkaasti kasvuhakuisten pk-yritysten profiilia, suhdannenäkymiä, kansainvälistymistä, rahoitustilannetta ja digitalisoitumista.

Pk-yritysbarometrin noin 6 000 vastaajasta kahdeksan prosenttia edusti voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä. Yleisimmin kasvuhakuisia yrityksiä on osaamisintensiivisissä palveluissa, yli 11 % yrityskannasta. Seuraavaksi eniten (10 %) niitä on teollisuusyrityksistä.

Kasvuhakuiset yritykset ovat tyypillisesti nuoria. Niistä lähes 80 % on perustettu 2000-luvulla ja puolet tällä vuosikymmenellä. Kaikista pk-yrityksistä noin 55 prosenttia on perustettu tällä vuosituhannella.

Kasvuhakuiset yritykset olivat kaikilla mittareilla muita pk-yrityksiä kansainvälisempiä. Niistä suoraa vientitoimintaa ulkomaille harjoitti lähes joka kolmas, kun kaikista pk-yrityksistä vain noin joka kahdeksas harjoitti vientiä.

Myös kasvuhakuisten yritysten kansainvälistyminen vahvistuu. Viime vuoden barometrissä 45 prosenttia ilmoitti tarpeesta käyttää kansainvälistymispalveluita, tänä vuonna jo puolet.

Pk-yrityksistämme viidennes aikoi ottaa ulkopuolista rahoitusta seuraavan vuoden aikana. Voimakkaasti kasvuhakuisista yrityksistä tätä suunnittelee noin puolet. Ne käyttävät rahoitusta muita yrityksiä yleisemmin kehittämishankkeisiin ja kansainvälistymiseen.

Talouden kannalta on myönteistä, että viime vuoteen verrattuna pk-yritykset hakevat nyt selvästi harvemmin rahoitusta käyttöpääomaksi. Kasvuhakuisista yrityksistä rahoitusta käyttöpääomaksi haki noin 40 prosenttia, kun osuus vuosi sitten oli 45 prosenttia.

Verkkokauppa näyttää yleistyneen pk-yrityksissä varsin hitaasti viimeisen vuoden aikana, vaikka aikomukset panostaa verkkokauppaan olivat pinnalla jo vuosi sitten. Kasvuhakuisista yrityksistä 23 % tarjoaa tuotteita tai palveluja verkossa. Kaikista pk-yrityksistä verkkokauppaa tarjoaa 12 %.

Etenkin Big datan käyttö on kasvuhakuisissa yrityksissä yleistynyt ripeästi viimeisen vuoden aikana. Sitä käyttää nyt 13 % yrityksistä, kun luku oli viime vuonna vain kahdeksan. Yritysten aikomukset laajentaa digitaalisien työkalujen käyttöä ovat varsin maltillisia. Kasvuhakuiset pk-yritykset aikovat panostaa digitaalisuuteen selvästi muita yrityksiä yleisemmin.

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset -julkaisu on verkossa osoitteessa: www.tem.fi/julkaisut [http://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut]

Lisätiedot: ekonomisti Samuli Rikama, TEM, puh. 029 506 0150 kehittämispäällikkö Esa Tikkanen, TEM, puh. 050 040 5459 (TEM Toimialapalvelu)

Tiedote TEM:n sivuilla: http://www.tem.fi/?s=2468&89508_m=119958

Hyvinkään kaupungin Hankinta-ilta yrittäjille 10.2.2016

[HY] 10.2.2016 järjestettiin kaupungin hankintaillallinen 10.2. järjestettiin Hyvinkään kaupungin hankintoihin liittyen Hankinta-ilta yrittäjille. Keskustelu oli kokemuksiin perustuvaa ja erinomaista. Todettiin että kaupungin hankintoihin on tarjouksia tehtäessä aina mahdollisuus pyytää kaupungilta neuvoa. Lisäksi kaupungin elinkeinotoimi ottaa mielellään vastaa kommentteja ja ehdotuksia koskien tarjouspyyntöjen laatimista.

Jäljessä linkkejä liittyen Hyvinkään kaupungin julkisiin hankintoihin, linkit löydätte myös Hyvinkään Yrittäjien kotisivuiltawww.yrittajat.fi/hyvinkaa

  • Tarjouspyynnöt-sivu: http://www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/tarjouspyynnot/ (vasemmassa laidassa linkki hankintakalenteriin, jota yritysten kannattaa seurata)
  • Tarjouspalvelu-portaali, Hyvinkää: https://tarjouspalvelu.fi/hyvinkaa
  • Pienhankintapalvelu-portaali, Hyvinkää: https://pienhankintapalvelu.fi/hyvinkaa
  • Rakennuspiirustusten kopio-, tulostus- ja skannauspalvelut Rakennuspiirustusten kopio-, tulostus- ja skannauspalvelut
  • Alla linkki viestin otsikossa mainitun hankinnan ennakkoilmoitukseen ja tietopyyntöön.
    Välittänette linkkiä edelleen alueen, erityisesti Hyvinkään, yrityksille. Tietopyynnön tarkoituksena on saada hankinnasta kiinnostuneet toimijat ilmoittautumaan Hyvinkään kaupungille. http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2016-003426/ Tietopyynnön mukaan ilmoittautuminen tapahtuu seuraavasti: ”Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään lähettämään sähköpostilla (viestin aiheeksi Rakennuspiirustukset_2016) toimijan virallinen nimi ja Y-tunnus sekä yhteyshenkilön nimi ja hänen suorat yhteystietonsa. Sähköpostiviesti pyydetään lähettämään viimeistään 29.2.2016 klo 16.00 mennessä osoitteeseen aapo.korte@hyvinkaa.fi.”