Osaamistarpeiden kartoitus PK-yrityksissä Hyvinkäällä ja Satakunnassa

Kartoitamme alueenne pk-yritysten osaamistarpeita kilpailukyvyn edistämiseksi lähitulevaisuudessa. Kokonaistehokkuus, uudet liiketoimintamallit ja lähitulevaisuudessa lisääntyvät raportointimääräykset saattavat vaikuttaa toimintaanne. Kyselyyn vastaaminen vie 5-10 minuuttia ja siihen vastataan nimettömästi. Kartoitus liittyy pk-yrityksille suunnattuun maksuttomaan valmennusohjelmaan, jota Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarikin on ollut mukana kehittämässä. Kysely toteutetaan diplomityönä, ja sen tuloksia hyödynnetään valmennusohjelman ja muiden koulutusten räätälöintiin yritysten tarpeisiin. Vastaattehan kyselyyn 9.4.2023 mennessä.

Siirry kyselyyn tästä!

Maksutonta koulutusta tarjolla Hyrialla kaupan alan yrityksille ja yrittäjille

Maksuttomat koulutukset on tarkoitettu kaupan alan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä työskenteleville tai niissä yksinyrittäjänä toimiville, joilla on taloudellisessa toiminnassa oleva yritys ja jo jonkin verran kokemusta yrittäjyydestä.

Koulutuksella yritykset saavat henkilökunnalle uutta osaamista muuttuvaan työympäristöön. Koulutus on täysin verkossa toteutettava, joten saavutettavissa yrityksille valtakunnallisesti.

Hei kaupanalan yrittäjä tai yrityksessä toimiva,

Olette varmasti huomanneet, että ympäristö- ja ilmastotieto kiinnostaa kuluttajia yhä enemmän ja viranomaiset tiukentavat vaatimuksiaan koko ajan. Digitalisaation myötä kaupankäynti monikanavaistuu ja muuttaa muotoaan entisestään, sekä kuluttajien käyttäytyminen muovaantuu yhdessä toimintaympäristön muutoksien kanssa. Olemme koonneet kattavan koulutuksen tukemaan kaupan alan yrityksiä ja pienyrittäjiä meneillään olevassa murroksessa.

Hyria tarjoaa maksutonta koulutusta kaupan alan PK-yritysten henkilökunnalle ja pienyrittäjille yhdessä Suomen ympäristöopisto Syklin kanssa, jatkuvan oppimisen hankkeessa. Koulutuksella saa uutta osaamista ja näkökulmaa muuttuvaan työympäristöön.

Koulutuksen teemat ovat:

 1. Asiakaskokemus ja asiakaspalvelu monikanavaisessa kaupassa (Hyria)

Koulutuksen tavoitteena on kehittää asiakasymmärrystä, asiakas- ja asiakkaan arvoajattelua, asiakaspalvelu- ja myyntitaitoja, muotoiluajattelua, sekä tarjota menetelmiä brändin rakentamiseen ja palvelumuotoilumenetelmiä asiakaskokemuksen ja asiakkuuksien kehittämiseen. Voit osallistua, joko kaikkiin tai osaan valitsemiisi osioihin. Teemavalinnat tehdään alkukartoituksessa.

Koulutuksen toteutus:

 • 2 tunnin mittaisia koulutuksia verkkotapaamisina (7 kpl)
 • omatoimisia verkkokursseja (3 kpl) + lisäksi itseopiskelumateriaalia
 • koontityöpaja (4 tuntia), oma yrittäjille ja oma myyjille/asiantuntijoille
 • Hyrian koulutukset toteutetaan verkossa klo 16.30–18.30 ja osa on suoritettavissa itsenäisesti verkkokurssina omaan aikatauluun mukautuvasti.
 1.    Yritysvastuu, ilmastotyö ja kiertotalousosaaminen kaupan alalla (Sykli)

Ympäristötietoisuus vaikuttaa asiakkaiden käyttäytymiseen koko ajan enemmän. Vihreä siirtymä sekä viranomaisten toimet muokkaavat kaupanalaa kiihtyvällä vauhdilla.

Tässä koulutuksen osassa teemoja ovat:

 • Johdanto ympäristökysymyksiin
 • Ura kestävän kehityksen mukaisessa tulevaisuuden kaupassa
 • Vastuullisuus kaupan alalla
 • Ympäristötietoinen kuluttaja
 • Ympäristöosaaminen

Koulutukset on suunniteltu suoritettavaksi teemoittain. Teemojen osia voi halutessaan yhdistellä tai suorittaa erikseen. Jos haluat, voit suorittaa kaikki tai vaikka vain yhden tai kaksi osaa.

Tarkemmat tiedot koulutuksista löytyy liitteestä koulutussisällöt ja esittely koulutuksesta, sekä ilmoittautumistiedot liitteestä JOTPA esite.

Huomioitavaa:

 • Samasta yrityksestä saa osallistua enintään kolme (3) henkilöä
 • Opetus tapahtuu verkossa, joten osallistuminen kauempaakin on tehty helpoksi.
 • Vieraskielisille on tarjolla suomen kielen tukea
 • Ei yläikärajaa tai ennakko-osaamisvaatimuksia. Soveltuu erinomaisesti pitkään alalla olleelle, kuin vasta aloittaneellekin.
 • Kussakin koulutustoteutuksessa on osallistujia useasta yrityksestä, joten vertaistukea on tarjolla.

Kiinnostaisiko teitä tämä maksuton kaupan alan yrittäjille ja henkilöstölle sopiva koulutus näistä teemoista? Ilmoittaudu pian mukaan!

Ilmoittautua kannattaa saman tien, mutta viimeistään 15.4. esitteeltä löytyvistä linkeistä.

Huomioithan, että halutessasi koulutuksia molemmista pääteemoista, ilmoittaudu molemmista linkeistä mukaan! Lämpimästi tervetuloa!

Laitan tähän alle myös ilmoittautumistiedot.

Asiakaskokemus ja asiakaspalvelu monikanavaisessa kaupassa teemoihin:

Ilmoittautumislinkki Hyria.

Yhteyshenkilö Hyriassa Anu Aunola, anu.aunola@hyria.fi  ja Sini Lehikoinen, sini.lehikoinen@hyria.fi

Yritysvastuu, ilmastotyö ja kiertotalousosaaminen kaupan alalla teemoihin

Ilmoittautumislinkki Sykli

Yhteyshenkilö Syklissä Tom Ylönen, tom.ylonen@sykli.fi

Ilmoittautuminen koulutuksiin 15.4.2023 mennessä.

Jos tulee mieleen kysymyksiä, lisätietoa voi kysyä minulta tai yllä olevista yhteystiedoista.

Aurinkoista kevään alkua!

Ystävällisin terveisin,

Elisa Fagerström, ratkaisuasiantuntija
Hyria Business -palvelut

044 740 4220 | elisa.fagerstrom@hyria.fi
Hyria Riihimäki, Teollisuuskatu 22a
www.hyria.fi | 019 778 3000

Hyria koulutus Oy | PL 67, 05801 Hyvinkää | Y-tunnus 2250205-2 | @hyriakoulutus | #enemmänosaamista #hyriakoulutus
Hyria säätiö sr | PL 9, 05801 Hyvinkää | Y-tunnus 0213798-3 | @hyriasaatio | #enemmänasennetta #hyriasaatio
Hyria Business Institute Oy | PL 67, 05801 Hyvinkää | Y-tunnus 2487000-0 | @hbifinland | #hbifinland

Tervetuloa mukaan Hausjärven toiseen tilannekuvafoorumiin 23.3. klo 8.00 – 10.30

Aika:      23.3. klo 8.00 – 10.30
Paikka: Punka Hub, Vanha Kylätie 10, 12310 Hausjärvi (Ryttylä)

Hausjärven kunnassa on käynnissä yhteisöllinen prosessi, jonka aikana luodaan kunnan elinvoiman tilannekuva. Miten teemme vaikuttavampaa yhteistyötä vetovoimaisen kunnan eteen? Ilmoittaudu mukaan!

Kutsumme Sinut mukaan osoittamaan suuntaa ja toimimaan yhdessä! Kokoamme Hausjärven yritysten, alueen oppilaitosten, järjestöjen ja julkisten toimijoiden vaikuttajia jatkamaan dialogia ja jouduttamaan alueen kykyä uudistua yhteistyössä.

Ilmoittautuminen toiseen foorumiin 23.3. klo 8.15 on nyt avoinna. Ilmoittautuneille kahvitarjoilu klo 8.00 alkaen, tilaisuuden kesto noin klo 10.30 asti. Ilmoittautuminen on avoinna 22.03.2023 klo 12.00 asti. Linkin kautta on myös mahdollisuus ilmoittaa kiinnostuksensa tulla mukaan kolmanteen foorumiin, vaikka tähän tilaisuuteen osallistuminen ei aikataulusyistä onnistuisi.

Ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta (avautuu uuteen ikkunaan)

Foorumien toteutuksessa hyödynnetään Sitran kehittämää vuorovaikutteisen tilannekuvan toimintamallia. 23.3. järjestettävä tilaisuus on osa kolmen foorumin sarjaa. Tilaisuuksissa luodaan jaettu käsitys alueen tarpeista, hankkeista ja toimintaympäristöstä.

Kunnan, yrityskentän ja koulutuksen edustajista koostuva suunnitteluryhmä koordinoi työskentelyä, jonka keskiössä on kolme kaikille avointa toteuttavaa foorumia helmi-, maalis- ja huhtikuussa. Ensimmäisen foorumin tulosten pohjalta tilannekuvatyötä jatketaan 2. foorumissa 23.3. ja 3. foorumissa 27.4.

 • Tilannekuva on alueen toimijoiden yhteinen näkemys ja tulkinta alueen elinvoiman tekijöistä ja yritysten toimintaedellytyksistä.
 • Parhaimmillaan se on toimijoiden yhteinen ymmärrys kehittämistyön haasteista ja siinä hyödynnettävistä voimavaroista.
 • Tilannekuva alueesta syntyy alueen toimijoiden vuorovaikutteisen työskentelyn tuloksena. Työ perustuu alueelta koottuun tietoon yritysten näkemyksistä, hankkeista ja väestönkehityksestä.
 • Tilannekuvan kiteytys sisältää analyysin alueen vahvuuksista, heikkouksista, uhkista ja mahdollisuuksista sekä valinnan alueelle tärkeistä kysymyksistä, joihin yhdessä tartutaan, yhteiset tahtolauseet ja niiden konkretisoinnin.

Tervetuloa mukaan – luodaan yhdessä elinvoimaa!

Ystävällisin terveisin
Pekka Määttänen
kunnanjohtaja, Hausjärven kunta

Puh. 019 758 6510, pekka.maattanen@hausjarvi.fi

Lisätietoa tilannekuvaprosessista!

Etsitkö osaavaa työvoimaa?  Tervetuloa mukaan Finland Works-online rekrytointitapahtumaan!  15.3. klo 12.00 – 16.00

Milloin: 15.3.2023 klo 12.00–16.00

Paikka: Verkossa, ilmoittaudu tästä

Finland Works -rekrytointitapahtuman on hieno mahdollisuus koko Suomen työnantajille taklata työvoimapula ja löytää työvoimaa ulkomailta. Tapahtuma edistää myös Suomen sisäistä työvoiman liikkuvuutta. Työnantajat kaikilta toimialoilta ovat tervetulleita.

 • Rekrytointi on mahdollista tapahtuma-alustalla jo nyt! Mitä aikaisemmin rekisteröidyt, sitä enemmän on aikaa vastaanottaa hakemuksia.
 • Tapahtuma-alusta auttaa löytämään sopivia työnhakijoita sovittamalla yhteen heidän profiileja työpaikkoihin.
 • Työnantaja voi tuoda organisaatiotaan esiin omalla osastolla ja tapahtuman pääohjelmassa esimerkiksi videoiden avulla.
 • Suora väylä tavoittaa valtavan määrä työnhakijoita: edellisessä tapahtumassa oli rekisteröityneitä työnhakijoita lähes 2000 ja yksittäisiä kävijöitä lähes 40.000.

Osallistuminen on helppoa:

 • Rekisteröidyt tapahtumaan
 • Avaat työpaikkailmoituksen alustalle
 • Olet valmis aloittamaan tehokkaan rekrytoinnin!

Ilmoittaudu osoitteessa: Finland Works | EURES – European Job Days

Tapahtuma on maksuton, englanninkielinen ja sen järjestää EURES-työnvälitysverkosto

Finland Works PDF-kutsu

Yrittäjien eläketurva -tilaisuudet (Suomen Yrittäjien, eläkeyhtiöiden ja Telan järjestämä kiertue)

Tervetuloa yrittäjien eläketurva -tilaisuuksiin!

Työeläkevakuuttajat Tela järjestää yhdessä Suomen Yrittäjien ja työeläkeyhtiöiden kanssa yrittäjien eläketurvaa käsittelevät tilaisuudet yhteensä viidellä paikkakunnalla touko-kesäkuun aikana. Kiertue päättyy 12.6. valtakunnalliseen webinaariin, joka on avoin kaikille yrittäjille ympäri Suomen. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille yrittäjille riippumatta siitä, onko yrittäjäjärjestön jäsen vai ei, missä on vakuutettuna tai onko yrittäjätoiminta niin pientä, ettei se edellytä YEL-vakuutusta.

Yrittäjän eläkelaki YEL päivittyi kuluvan vuoden alussa. Muutos on herättänyt yrittäjäkentässä paljon keskustelua ja kysymyksiä, osin myös väärinymmärryksiä. Mitä lain päivitys käytännössä tarkoitti yrittäjien kannalta? Ja mitä hyötyä YEL:stä ylipäätään on yrittäjälle? Näitä kysymyksiä tilaisuuksissa käsitellään. Puhujina on asiantuntijat työeläkeyhtiöistä, Suomen Yrittäjistä ja Telasta.

Ilmoittautumiset: https://www.tela.fi/2023/04/19/yrittajien-elaketurva-tilaisuudet-kiertavat-ympari-suomen/.

Tilaisuudet:

 • Oulu 9.5. klo 17–19
 • Seinäjoki 29.5. klo 17–19
 • Pori 30.5. klo 8–10
 • Jyväskylä 7.6. klo 8–10
 • Lahti 7.6. klo 17–19
 • Valtakunnallinen webinaari 12.6. klo 17–19

Tilaisuus näkyy mm. Telan somekanavissa ja viestiä voi jakaa sieltä eteenpäin: https://twitter.com/Tela_ry ja Instagramissa @tela_ry. Markkinointikuvat ohessa, toimitamme tarvittaessa muitakin kuvakokoja.

Kerron mielelläni lisää ja autan kaikissa kiertueeseen liittyvissä kysymyksissä!

Ystävällisin terveisin,

Jenni Heino, viestintäpäällikkö

Työeläkevakuuttajat Tela
Salomonkatu 17 B, 3. krs, 00100 Helsinki
Puh. 040 170 4656

Twitterissä @jennijheino

TechVillan NUOTTA-webinaari: Tiedolla johtaminen kehittämisen ja innovoinnin tukena ti 14.3. klo 8.40 – 9.50

Aika: ti 14. maalisk. klo 8.40 – 9.50 | Ilmoittaudu tästä mukaan!

Tiedolla johtamisesta on teknologisen kehityksen etenemisen ja datan määrän lisääntymisen myötä tullut yritysten johtamisen ja toiminnan ydintä. Tiedolla johtaminen koskettaa yhä voimakkaammin kaikenlaisia organisaatioita eri toimialoilla. Monet yritykset saavat kasvavasta datamäärästä entistä enemmän irti BI- ja raportointiratkaisuilla ja data-analytiikalla. Pitäisikö tiedolla johtamisen kehittämisen olla suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista? Miten rakentaa organisaatiota tiedolla ohjautuvaksi? Onko tiedolla johtaminen avain innovaatioihin ja kehittämiseen, ja tätä kilpailukyvyn vahvistamiseen?

Näistä teemoista ovat NUOTTA-webinaarissa kertomassa kokeneet tiedolla johtamisen asiantuntijat: Creatido Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Jani Listenmaa sekä Leanware Oy:n liiketoimintajohtaja Harri Julmala.

Webinaarin järjestää osana NUOTTA-hanketta Teknologiakeskus Techvilla Oy ja tilaisuudesta julkaistaan myöhemmin tallenne. Pidämme oikeuden muutoksiin.

NUOTTA-hanke tukee ja rohkaisee yrityksiä käynnistämään ja kehittämään palveluinnovaatioprojekteja sekä  asiakasymmärrykseen liittyviä prosesseja ja ratkaisuja. Euroopan unionin osarahoittama hanke totutetaan yhteistyössä Hämeen Ammattikorkeakoulun kanssa, joka vastaa toteutuksesta Kanta-Hämeen osalta. Uudellamaalla rahoittajina toimivat lisäksi KUUMA -seutu liikelaitos, Uudenmaan liitto sekä Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö. Lue lisää hankkeesta: nuottahanke.fi

Yrityksille uusia ansaintamahdollisuuksia maksuttomassa ohjelmassa Uudellamaalla to 9.3.

Uudellamaalla käynnistyvä vastuullisuudesta kilpailuetua -valmennusohjelma auttaa pk-yrityksiä löytämään uusia mahdollisuuksia ja lisäämään ymmärrystä uusien päästövähennystavoitteiden taustasta. Yrityksiltä vaaditaan yhä enemmän tietoa. Esimerkiksi hiilijalanjäljen tiedot ja toimet sen pienentämiseksi kiinnostavat asiakkaita, yhteiskuntaa, yhteistyökumppaneita ja muita tärkeitä sidosryhmiä. Nämä asiat hallitsemalla yrityksen toiminnalla on edellytykset myös tulevaisuudessa – ja edelläkävijät saavat kilpailuetua.

Vastuullisuudesta kilpailuetua -valmennusohjelma kestää 1,5 vuotta ja sen toiminta perustuu yhteiseen tekemiseen. Yhteistapaamisissa tarkastellaan käytössä olevia raaka-aineita ja sivuvirtoja ja rakennetaan uusia yhteistyömahdollisuuksia. Yhteistoiminnan rinnalla yritykset saavat maksuttoman:

 • mahdollisuuden osallistua koulutustilaisuuksiin, 8 kpl 2 h webinaaria
 • pääsyn verkkomateriaaleihin, jotka tukevat liiketoiminnan kehittämisessä
 • pääsyn kahteen työpajaan
 • yrityskohtaisen kehittämisen tarpeiden pohjalta, mm. kiertotalouden nykytilan analyysi yrityksessä tai vähähiilisyyteen liittyvät kartoitukset
 • osallisuuden resurssi- ja ilmastoviisauden toimijaverkostoon.

Tervetuloa virtuaalisille aamukahveille

Tule kuulemaan lisää siitä, miten yrityksellänne on mahdollisuus tulla mukaan valmennusohjelmaan ja kehittää yrityksenne toimintaa kohti kiertotaloutta.

Järjestämme infotilaisuudet seuraavasti: 

 • torstaina 16.2.2023, klo 9:00 – 9:30
 • torstaina 9.3.2023, klo 9:00 – 9:30

Varaa kuppi kuumaa ja tule kuulolle!

Ilmoittaudu virtuaalikahville täältä!

Lue lisää hankkeesta.

 

Jaksaminen ja ajanhallinta -seminaari/webinaari to 9.3. klo 8.30

Aika:       to 9.3. klo 8.30 – 10.00
Paikka:  Villatehdas, Kankurinkatu 4-6 Hyvinkää | kokoustila Kehräämö

Ilmoittaudu täältä mukaan!

YritysVoimalan ja Berede coachingin maksuttomassa seminaarissa käydään läpi tärkeintä eli yrittäjän omaa hyvinvointia.

Luennolla opit rakentamaan itsellesi toimivaa arkea ja työtahtia. Puhumme palautumisen merkityksestä jaksamiselle ja saat käytännönläheisiä keinoja palautumiseen. Pohdimme palautumista vapaa-aikana, taukoja ja merkityksellistä vapaa-aikaa sekä teemme jokaiselle oman suunnitelman hyvinvoinnin kevättä ja kesää 2023 varten.

Asiantuntijana on valmentaja, kouluttaja ja yrittäjä Anna Noramaa / Bereda. Anna on kokenut markkinoinnin ja liikkeenjohdon osaaja, jonka tehtävänä maailmassa on yrittäjien auttaminen. Hän auttaa valmennuksellisin keinoin selvittämään liiketoiminnan ja työelämän haasteita.

PDF -kutsu

YRITYSTILAISUUS Motocrossin MM-osakilpailun MXGP Finland 2023 ja tapahtuman tarjoamat yhteistyömahdollisuudet to 2.3. klo 18.00 – 21.00

Motocrossin jättiläinen MXGP ja lajin kansainväliset supertähdet saapuvat jälleen Suomeen ensi kesänä. Tunnelma on taatusti katossa, kun Hyvinkään Vauhtipuistossa ajetaan motocrossin MM-sarjan ja EM-sarjan osakilpailut 29.-30.7.2023. Vauhdikkaan kisaviikonlopun aikana ajetaan MXGP-kuninkuusluokan lisäksi myös MX2-, EMX250- ja EMX125 -luokkien kilpailut.

Tule kuulemaan mitä yhteistyömahdollisuuksia tapahtuma tarjoaa!

Paikka: Hotelli Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää
Aika:      2.3.2023 klo 18.00-21.00

OHJELMA

klo 18.00 kahvit

klo 18.30 tilaisuuden avaus, Harri Olenius, KOKO Lahti Oy

klo 19.00 MXGP Finland 2023 tapahtuman esittely ja yhteistyömahdollisuudet
Vastaava tuottaja Vesa Kilpinen, kumppanimyynnin myyntipäällikkö Mervi Juutilainen ja markkinointipäällikkö Susanne Siponmaa

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille tapahtumasta kiinnostuneille yrityksille, järjestöille ja yhdistyksille.
Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan ennakkoon osoitteeseen: kulttuuripalvelut@hyvinkaa.fi.

Lisätietoja tapahtumasta: www.mxgpfinland.fi

Järjestäjät,

KOKO Lahti Oy | MXGP Finland 2023 | Hyvinkään kaupunki