Energiajärjestelmä vähähiilisemmäksi

Energiatuen tavoitteena on edistää uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä energiajärjestelmän muuttamiseksi vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä. Energiatuen avulla voi esimerkiksi tehdä energiansäästöön ja -tehokkuuteen liittyviä investointeja tai edistää uusien teknologioiden käyttöönottoa.

Lue lisää täältä!

Kansainväliset EU-rahoitusohjelmien haut ovat täydessä vauhdissa

Muistathan Hämeen liiton tuen kv-hankevalmisteluun

Hämeen liitosta voi hakea rahoitusta kansainvälisen hankkeen valmisteluun liittyviin kustannuksiin. Tukirahoitus kattaa monipuolisesti niitä kustannuksia, joita syntyy kansainvälisen hankkeen suunnittelussa ja valmistelussa.

Kannattaa hyödyntää tämä ainutlaatuinen mahdollisuus kansainvälistymiseen ja hankeyhteistyöhön liittyen!

Lue lisää: KV-valmistelutuki!

Yritysneuvojan TOP 3 vinkit sopimuksiin

Vinkit antaa yritysneuvoja Jukka Pötry YritysVoimalasta.

  1. Sopimukset kirjallisina
  2. Ole huolellinen ja käytä asiantuntijaa
  3. Tee osakassopimus

Lue vinkit tarkemmin!

Hämeen Yrityspalvelut

Autamme sinua rahoitukseen, rekrytointiin, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä henkilöstön koulutustarpeisiin liittyvissä asioissa.

Lue täältä lisää!

Kansainvälisen kasvun kiihdytysohjelman (RRF) rahoitushaku on avattu!

 

Kansainvälisen kasvun kiihdytysohjelman (RRF) valtakunnallinen rahoitushaku avautui tänään 22.6.2022.

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) rahoitettavalla kansainvälisen kasvun kiihdyttämisohjelman mukaisella rahoituksella tuetaan digitalisaatiota ja vähähiilisyyttä edistäviä kehittämishankkeita, joilla parannetaan pienten yritysten kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksia.

Rahoitushaku on jatkuva ja auki koko Suomessa 31.12.2022 asti. Hakujaksolla on haettavana rahoitusta yhteensä 4 460 000 euroa.

Rahoitusta haetaan sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa: Aluehallinnon sähköinen asiointi (ahtp.fi)

Rahoitushaku toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility, RRF) (Suomen kestävän kasvun ohjelma)

Lue lisää: hakuilmoitus (pdf)

Lue myös:
Kasvun kiihdyttämisohjelma
Yrityksen kehittämisavustus – ely – ELY-keskus
Harvaan asuttujen alueiden matkailuhankehaku – ely – ELY-keskus

Alle 18-vuotiaan yrittäjyys

Kun nuori innostuu yrittäjyydestä

Lapsen ja nuoren yritystoiminnan aloittamisessa huomioitavat asiat vaihtelevat ikäryhmittäin. Perustietoa yrityksen perustamisesta saat Perustamisoppaastamme ja lähimmän Uusyrityskeskuksen yhteystiedot näet täältä. Pop-up ravintolan perustamiseen löydät tietoa Ruokaviraston verkkosivuilta.

Lue täältä lisää!

Kuntabarometri 2022

Kuntabarometri -kyselyllä kartoitetaan joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti.

Suomen Yrittäjien 10. Kuntabarometri-kysely (ent. Elinkeinopoliittinen mittaristokysely) toteutettiin yhteistyössä IROResearchin kanssa 1.2.–4.4.2022 sähköposti-informoituna internet-kyselynä. Kyselyyn vastasi 9 564 yrittäjää.

Suosittelemme, että tuloksia hyödynnetään mahdollisimman laajasti kuntien ja yritysten välisessä vuoropuhelussa sekä elinkeinopolitiikan kehittämisessä.

Uusimaa (Alueellinen raportti)
Hyvinkää

Häme (Alueellinen raportti)
Hausjärvi
Loppi
Riihimäki

Täältä löytyy koko Suomi