Työelämädiili, maksutonta valmennusta Hämeen alueen yrityksille!

Työelämädiili – Työkykyjohtamisen taitoja yrityksille!
Työelämädiili tarjoaa koulutuksia, konsultointeja ja valmennuksia yrityksille, jotka haluavat kehittää käytäntöjään ja kehittyä työkykyjohtamisen edelläkävijöiksi.

Saat kaikkea tätä maksutta!
Työelämädiilin tarkoituksena on lisätä avainhenkilöiden osaamista osatyökykyisen työntekijöiden tuottavasta työstä ja roolista sekä ennaltaehkäisevästä työkykyjohtamisesta. Palvelu on maksuton. Tervetuloa mukaan!

 • Tuemme yritysten liiketoimintaa ja kustannusten hallintaa
 • Tuomme lisäarvoa vastuullisen liiketoiminnan myötä
 • Yhdessä räätälöimällä löydämme kokonaisuuden, jolla luomme työkaluja työkykyjohtamiseen, työkykyrekrytointiin sekä monimuotoiseen työllistämiseen

Lue lisää ja tee työelämädiili ->

Kestävä ruokahäme

Tässä tietoa elintarvikealan ajankohtaista asioista hämäläisille elintarvikealan toimijoille ja sidosryhmille.
Kooste tehdään noin 3–4 kertaa vuodessa osana Kestävä RuokaHäme -hankkeen toimintaa.
Vuoden 2022 alusta käynnistynyt Kestävä RuokaHäme -hanke pyrkii aktivoimaan jalostavia
elintarvikeyrityksiä kestävään ja vastuulliseen ruokatuotantoon ja siitä viestimiseen. Toteutuksesta
vastaavat Hämeen ammattikorkeakoulun biotalouden tutkimusyksikkö, HAMK Bio sekä ProAgria Etelä-Suomi ry. Rahoitus toimintaan saadaan maaseuturahastolta Hämeen ELY-keskuksen kautta. Lisätietoa
löytyy hankkeen sivuilta; www.hamk.fi/kestäväruokahäme.

Hämeen ELY-keskuksen ja TE-toimiston sekä Team Finland -toiminnan yrityspalveluiden sähköinen ajanvaraus on avattu.

Hämeen yrityspalveluiden sivuilta löytyy nyt ajanvarauskalenteri, josta asiakas pääsee varaamaan Teams-tapaamisaikaa asiantuntijalle.

Pääset ajanvarauskalenteriin tästä linkistä. Lisätietoa palveluistamme verkkosivuillamme.

Jenni Erin

Viestintäkoordinaattori

DigiHäme-hanke

jenni.erin@ely-keskus.fi

0295 025 100

Työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen -yksikkö

Hämeen ELY-keskus, Kirkkokatu 12, PL 29 15141 LAHTI

www.hameenyrityspalvelut.fi | Hämeen ELY-keskus Twitterissä: @HELYkeskus|

Yritystarina: Kattoisännöinti Oy

Helmikuussa 2019 perustettu Kattoisännöinti Oy täytti kaksi ja puolivuotisella toiminta-ajalla kaikki terveen ja kannattavan kasvun kriteerit. YritysVoimala pääsi ilmoittamaan yrityksen mukaan valtakunnalliseen Suomen Uusyrityskeskusten Vuoden Uusyrittäjä -kilpailuun, jossa Kattoisännöinti ylsi finaaliin saakka.

Mauri Carlson ja Esko Haverinen perustivat yritystoiminnan vankalle osaamiselle ja aidolle halulle palvella asiakkaita. Tämä perusajatus kantaa yhtiötä nyt luonnollisen kasvun tiellä. Yhtiön asiakkaita ovat kunnat, kaupungit, seurakunnat ja taloyhtiöt eli isännöitsijät. Kaikesta työstä tehdään tarkka raportointi, joka auttaa niin asiakasta kuin yhtiötä jatkotoimenpiteissä. Huoltosopimukset tuovat säännöllisyyttä, mutta iso osa työstä on myös nopeasti tapahtuvaa vuoto- tai vahinkotarkastusta. Tilauskantaa on yli puoli vuotta eteenpäin ja tarjousta ei koskaan jätetä tekemättä.

”Toivotaan, että seuraava sukupolvi saa tästä terveen yrityksen itselleen. Pojat ovat kasvamassa vesikattoalalla. Kannattava liiketoiminta on se ykkösasia.” Esko toteaa ja Mauri jatkaa, että kannattava kasvu mahdollistaa nyt isompiin varastotiloihin siirtymisen. Toiminta saadaan vielä kasvamaan lisäinvestoinneilla, vaikka mitään kasvun pakkoa ei ole. Liikevaihto yltää kuluvalla tilikaudella neljään miljoonaan euroon. ”Tärkeintä on se, että investoi suoraan ydinliiketoimintaa tukevaan kasvuun” Mauri summaa.

Uusi halli ja varasto ovat kooltaan 600 plus 600 neliötä eli kasvu on otettu huomioon. Työntekijöistä pidetään niin hyvää huolta kuin pystytään. ”Laajat sairauskuluvakuutukset ja joustavuutta loma-ajoissa tuovat hyvää henkeä koko väelle” Mauri kertoo ja Esko lisää, että hierojaa saa käyttää niin paljon kuin siellä jaksaa käydä. Haastatteluihin on juuri tulossa kaksi henkeä, nykyisten 22 rinnalle. 14 asennusautoa pyörii Helsinki-Hämeenlinna akselilla. ”Itsekin halutaan sinne katolle niin paljon kuin mahdollista, lisäksi on vahvuus, että meitä on kaksi. Molemmat osaavat kaikki samat hommat, joten helposti tuuraamme toisiamme. Työntekijöiden kanssa halutaan olla samalla viivalla ja yhdessä ratkotaaan päivittäisiä askareita. Kaikesta selvitään joustavuudella.”

Nyt yritystä työllistää erityisesti lumenpudotus ja vuotopuhelut. Kesäkaudella korjaillaan ja urakoidaan vesikattoja, syksyllä ja keväällä huolletaan vesikattoja. ”Meillä on paljon vesikattojen huoltosopimusasiakkaita, joiden katoilla puhdistetaan vesikourut ja tarkistetaan että katolla on kaikki kunnossa, sloganimme mukaisesti” Mauri kertoo. Neljä vuodenaikaa tuo vaihtelua. Yli 20 vuoden kokemus kattoalalta tekee ammattilaisen.

Uudistuksia Business Finlandin rahoituksessa

Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten kanssa.

Täältä löydät kaikki Business Finlandin rahoituspalvelut!

 

Lisää vauhtia Hyvinkää – Riihimäki talousalueen yritystoiminnan kasvuun

YritysVoimala ja Turboteam ovat aloittaneet yhteistyön tarkoituksenaan edistää talousalueen
yritysten kilpailukykyä ja sekä auttaa yrityksiä kehittämään toimintaansa.

YritysVoimala on looginen kumppani Turboteamille koska arvot, vastuullisuus ja molempien osapuolien
toiminnan tavoitteet tukevat toisiaan loistavasti, kertoo yhtiön viestinnästä vastaava Hanna
Lindroos. Yrityksen pyörittäminen ja kasvattaminen vaatii nykypäivänä valtavan määrän tietoa ja
ymmärrystä eri aihealueista. Kilpailukyvyn kasvattamisen kannalta on tärkeää, että on olemassa tahoja, joilta yritykset saavat neuvoja ja asiantuntijuutta toimintansa kehittämiseen.

Lue täältä lisää!

Kaksi Kanta-Hämeen kuntaa pääsi maaliin hankintojen kehittämisprosessissa, useissa hyvään alkuun

Hämeen Yrittäjien hankinta-asiantuntija Sanna Meronen-Vilenius on yhteistyössä MTK Hämeen kanssa koordinoinut julkisten hankintojen kehittämisohjelmaa, minkä tärkeänä sisältönä on ollut tämän vuoden aikana toteutetut työpajat kantahämäläisten kuntien edustajien kanssa. Yhteinen tekeminen ja avoin keskustelu ovat tiivistäneet yhteistyötä sekä keskinäistä ymmärrystä.

– Parhaita hetkiä on ollut, kun olen päässyt ojentamaan kunniakirjat aktiivisesta julkisten hankintojen kehittämisestä kuntien hankintojen kehittäjille. Se on huomionosoitus heille halusta kehittää hankinta-asioita omasta näkökulmastaan sekä vuorovaikutteisesti yrittäjien kanssa, kiittelee Meronen-Vilenius.

Lopen hankintapajoihin osallistui innokkaasti yli 10 kunnan hankintojen parissa työskentelevää henkilöä. Pajoissa syvennyttiin hankintaprosesseihin ja hankintalain vaatimuksiin. Keskeisin teema oli pienhankinnat, niiden selkeyttäminen ja viestintä.
– Pääsemme suoraan kehittämään pienhankintojen ohjeistusta. Esille tuli myös kehittämistarpeita, joilla saamme Lopen kunnan hankintoja sujuvoitettua entisestään. Näitä lähdetään työstämään edelleen yhteistyössä, kertoo Lopen kunnan talous- ja hallintojohtaja Jenny Saarela.

Lue täältä lisää!

Kertakorvaus -kustannusmalli ELY-keskuksen Kehittämisavustuksissa

Uudistunut ELY-keskuksen Kehittämisavustus tuo mukanaan uudistuksia myös kustannusmalleihin, joilla projekteja voidaan rahoittaa. Asiakkaidemme keskuudessa kiinnostusta on herättänyt ns. kertakorvausmalli, joka mahdollistaa selkeälinjaisten ja lyhyiden projektien toteuttamisen tehokkaasti. Mikä parasta, kustannusmallilla toteutettujen projektien tukiprosentti voi olla jopa 60%.

Keskeisimmät hyödyt ja ominaisuudet

A) Suunnattu uuden kasvuliiketoiminnan käynnistämistä suunnitteleville pk-yrityksille
B) Suoraviivaistaa lyhyiden ja selkeälinjaisten projektien rahoittamista
C) Nopeuttaa hankkeen maksatusta
D) Kustannusten enimmäismäärä voi olla 60 000€
E) Tukiprosentti jopa 60%

Lue täältä lisää!

 

Yrittäjätarina: Kyösti Arovuori, REINU econ Oy

ASIANTUNTIJA ON RÄÄTÄLI OMASSA YRITYKSESSÄÄN

Kyösti Arovuori on maatalous- ja metsätieteiden tohtori, joka on työskennellyt maa- ja elintarviketalouden tutkimusjohtajana ja maatalousekonomistina Pellervon taloustutkimus PTT:ssä, tutkijana Helsingin yliopistossa ja vierailevana tutkijana Illinoisin yliopistossa Yhdysvalloissa. Pitkäaikainen Hausjärven kunnanvaltuutettu on toiminut valtuuston puheenjohtajana, tarkastuslautakunnan puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana sekä istunut Hämeen liiton hallituksessa. Hän on myös OP Etelä-Hämeen hallituksen jäsen ja aikaisempi hallintoneuvoston puheenjohtaja. Arovuori ryhtyi yrittäjäksi vajaa kolme vuotta sitten. Pitkän julkaisulistan omaavalla Arovuorella on laajat verkostot, mutta miten yritystoiminta lähti käyntiin ja mitä asiantuntijatyön yrittäjä haluaa sanoa?

SUUNNITELMAT

Arovuori tekee samantyyppisiä tutkimus- ja asiantuntijahommia kuin aiemmin, isolta osin samojen ihmisten kanssa kuin aiemmin. Työn ydintä ovat ruokamarkkinoiden toiminta ja maatalouspolitiikan vaikuttavuus. Yrityksen asiakkaita ovat elintarvikesektorilla toimivat tai siihen liittyvät yritykset, etujärjestöt sekä tutkimuslaitokset. ”Alun perin ajattelin, että yrityksen asiakkaiksi valikoituu muutama isompi asiakas, joiden kanssa tehdään pidempiaikaista yhteistyötä. Toteuma on kuitenkin ollut, että asiakkaita on etukäteen ajateltua lukumääräisesti enemmän ja toimeksiannot pienempiä. Myös muutama kansainvälinen toimeksianto on ollut.”

Liiketoimintasuunnitelmaa Arovuori lähestyi käytännöllisellä tavalla. ”Kävin ennen aloittamista usean potentiaalisen asiakkaan ja tutun yhteistyötahon kanssa keskusteluja siitä, minkälaiselle asiantuntijatyölle on kysyntää. Lisäksi muutama toimeksianto oli jo olemassa siinä vaiheessa, kun aloin yrittäjäksi. Ydinajatus ja toiminta muotoutuivat pitkälti näiltä pohjilta. Tiivistin tämän viisivuotissuunnitelmaksi, jota silmäilen tasaisin väliajoin.”

HINNOITTELU JA KANNATTAVUUS

Arovuoren uuden yrittäjän kokemukset ovat näyttäneet, että asiantuntijatyö mielletään kalliiksi. Toimeksiannot onkin hyvä rakentaa sisällön kautta; aina voi tehdä jotain, joten päätettäväksi jää kuinka paljon tehdään.  Lopputulos voi olla esimerkiksi viiden tai kymmenen työpäivän panos, jossa jälkimmäisessä pääsee tuplasti syvemmälle.

Arovuori lähti liikkeelle päivähinnan tarkastelusta. Tavoite oli toimeentulon parantuminen verrattuna palkkatöihin, ja tämä on toistaiseksi toteutunut.

”Ensimmäisen tilikauden aikana yrityksestäni lähti lasku 25 eri taholle ja yrityksen talouden tarkastelu on tarkasti excelissä. Toimeksiannoista tai asiakkaista ei välttämättä ole näkymää etukäteen. Tästä seuraa, että epävarmuutta pitää sietää kohtuullisen paljon ja luottaa siihen, että myös niitä ennustamattomia toimeksiantoja tulee.”

 

ASIANTUNTIJA YRITTÄJÄNÄ

”Ymmärrys asiakkaiden tarpeista, ja etenkin siitä, mitä asiakkaat eivät tarvitse, lisääntyy koko ajan. Tässä on aika paljon oppimista. Toisaalta etenkään yritysasiakkaat eivät välttämättä tiedä tarkkaan mitä tai millaisia analyyseja on mahdollista tehdä. Tällöin täytyy vaan etsiä tarkoituksenmukaiset aineistot ja tavat.”

Arovuori summaa, että työ vaatii myös myyntityötä. Olisi siis virhe jäädä siihen kuvitelmaan, että aiemmat tutut tahot riittäisivät yrityksen asiakaskunnaksi. ”Tärkeintä on, että jos aikoo saada toimeentulonsa myymällä asiantuntemusta, niin sitä pitää oikeasti olla niissä asioissa, joissa sitä myy. Parasta myyntiä on hyvin tehty työ.”

Yrittäjän toive on, että yritykset ymmärtäisivät, että näkemyksiä kannattaa ostaa, vaikka ne olisivat oman mukavuusalueen ulkopuolelta. Juuri niistähän saa uutta tietoa omaan toimintaan. ”Yritysten pitäisi pystyä paremmin hyödyntämään asiantuntijatyötä, esimerkiksi markkina-analyyseja tai toimintaympäristön muutokseen liittyviä selvityksiä. Liian usein yrityksissä ajatellaan, että me tiedämme ja osaamme kyllä. On totta, että yrityksissä usein osataan se oma asia ja yrityksen omat kuviot. Kokonaiskuvan ja toimintaympäristön sekä etenkin toimintaympäristön muutoksen ymmärtäminen ei välttämättä ole niin hyvin hallussa.”

Koko työuran itsenäistä asiantuntijatyötä tehnyt Arovuori toteaa, että varsinaisessa työn tekemisessä ei ole suurta muutosta entiseen, mutta alku oli vähintään erilaista yksin. Arovuori työllisti osa-aikaisesti entistä kollegaa hetken aikaa ja erilaisia yhteistyökuvioita on paljon. Yrityksen kasvu on mielessä, tavoitteena on täysipäiväinen ja jatkuva työllistäminen. Se vaatii kuitenkin ison kasvuloikan.

Kasvun kiihdyttämisohjelma

Kiinnostaako kansainvälistyminen?

Voit hakea rahoitusta yrityksesi kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen Kasvun kiihdyttämisohjelman kautta.

Kenelle rahoitus on tarkoitettu

Haku on tarkoitettu ensisijaisesti mikro- ja pienyrityksille, jotka suunnittelevat kansainvälistymistä.  Mikro- ja pienyrityksiä ovat alle 50 henkilöä työllistävät yritykset.

Tämä on erinomainen rahoitusmahdollisuus, jos olet miettinyt kansainvälistymistä ja haluat selvittää yrityksesi mahdollisuudet laajentaa toimintaa Suomen rajojen ulkopuolelle.

Tavoitteena on aktivoida yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään. Haun tarkoituksena on yritysten valmiuksien parantaminen ja digitaalisen teknologian hyödyntäminen kansainvälistymisessä.

Kuinka paljon rahoitusta voi saada

Rahoitusta voi saada kehittämistoimenpiteisiin 50 % hyväksyttävistä kustannuksista (ei investointeja). Pääpaino on yrityksen valmiuksien kehittämisessä.

Kustannukset voi olla enintään 100 000 euroa, jolloin avustus enintään 50 000 euroa.

Millaisia kehittämistoimenpiteitä ELY-keskus voi rahoittaa

Rahoituksen piiriin hyväksyttävät toimenpiteet arvioidaan aina yrityskohtaisesti. Kasvun kiihdyttämisohjelmassa kaikki toimenpiteet liittyvät yritykseen, joka on aloittamassa kansainvälistymistä ja vientiä ulkomaille. Kehittämisessä voi käyttää ostettuja asiantuntijapalveluja.

Esimerkkejä rahoitettavista kehittämistoimenpiteistä:

 • Uuden kansainvälistymisosaajan palkkaaminen (max. 12 kk)
 • Kansainvälisille markkinoille sopivan brändin ja strategian laatiminen
 • Markkina- ja jakelukanavaselvityksen tekeminen sekä messuihin osallistuminen
 • Kansainvälistymiseen liittyvät ulkomaan matkakulut
 • Tuotteen tai palvelun pilotointi ja testaus
 • Aineettomien oikeuksien selvitykset (patentit, tavaramerkit yms.)
 • Yritysjohdon perehtymistä kohdevaltioihin silloin kun siihen liittyy yhteistyö Team Finland-verkoston kanssa
 • Kansainvälistymiseen liittyvä tutkimus ja tuotekehitys sekä pienimuotoinen prototyypin valmistaminen

Hakeminen

Ennen hakemista voit tarvittaessa olla yhteydessä alueesi Team Finland-koordinaattoriin tai yritysasiantuntijaan ELY-keskuksissa.

Hakemus tehdään sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelusta (Yritysrahoitus > Yrityksen kehittämisavustus investointeihin ja kehittämistoimenpiteisiin).

Lisätietoa

Lisätietoa