Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisia muutoksia jatketaan 30.6.2021 asti

Valtioneuvosto on 30.12.2020 antamallaan asetuksella jatkanut aiemmin syksyllä valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annettuun valtioneuvoston asetukseen tehtyjen väliaikaisten muutosten voimassaoloa. Mainittu asetus koskee ELY-keskusten myöntämää yrityksen kehittämisavustusta. Väliaikaiset muutokset mahdollistavat yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisen enimmäismäärältään 800 000 euron suuruisena väliaikaisena valtiontukena sekä avustuksen myöntämisen pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020.

Lue lisää täältä!

Yritysten kustannustuen toinen hakukierros alkaa tänään ma 21.12.

Yritysten kustannustuen toinen hakukierros alkaa tänään ma 21.12. Kustannustukeen on tehty muutoksia, jotta se vastaisi paremmin yritysten tarpeeseen. Tukeen oikeuttavia kustannuksia laajennetaan. Kustannuksiin on lisätty joustamattomat liiketoiminnan kulut ja palkkakustannuksiin toiminimiyrittäjien palkat. Tuen alaraja on edelleen 2 000 euroa, mutta yrityksen mahdollisesti aikaisemmin saamia koronatukia ei vähennetä kustannustuesta.

Valtiokonttorin sivuilla on laaja tietopaketti, ohjeita ja mm. opasvideo hakulomakkeen täyttämisestä – kannattaa perehtyä.

Tutustu kustannustukeen!

Kaikkien toimialojen yritykset voivat hakea kustannustukea – ehtona liikevaihdon lasku koronan vuoksi

Kustannustuki on tarkoitettu kaikille yrityksille, joiden liikevaihto on koronan vuoksi laskenut vähintään 30 prosenttia. Valtioneuvosto antoi 18.12.2020 asetuksen toimialoista, jotka voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyyn toimialaan, sen on perusteltava erikseen tuen tarve ja liikevaihdon lasku koronan takia

Lue lisää täältä!

Kustannustukilain muutokset tulevat pian voimaan – haku koronasta kärsineille yrityksille käynnistyy ennen joulua

Kustannustuen tavoitteena on auttaa yrityksiä selviämään koronan aiheuttamasta vaikeasta taloustilanteesta. Tuki on korvaus yrityksen joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista, mutta sillä ei korvata liikevaihdon laskemista. Tuki on suunnattu yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut koronaviruksen vuoksi vähintään 30 prosenttia. Tuki tulee pian haettavaksi osittain uudistetuin ehdoin.

Lue lisää täältä!

Laki kustannustuesta hyväksytty eduskunnassa.

Uuden lain mukaan kustannustuen tukikausi on 1.6.-31.10.2020. Kustannustuen piiriin kuuluvat ne toimialat, joilla toimivien yritysten tukikauden liikevaihto on vähintään 10 prosenttia pienempi kuin vertailukauden liikevaihto. Nämä kustannustuen piiriin kuuluvat toimialat nimetään myöhemmin annettavassa valtioneuvoston asetuksessa. Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa tilanteen etenemisestä.

Valtiokonttorin puhelinpalvelu avautuu 14.12.2020. Laki ja asetus vahvistettaneen joulukuun puolivälissä.

Lue lisää täältä!

Koskeeko kustannustuki yksinyrittäjää? Saanko tukea, vaikka sain sitä jo kesällä? Katso vastaukset yleisimpiin kysymyksiin

Kustannustuen toinen kierros tulee haettavaksi vuoden viimeisinä päivinä. Suomen Yrittäjien asiantuntija vastaa yleisimpiin kustannustuesta esitettyihin kysymyksiin.

Lue lisää täältä!

Yrittäjä, näin valmistaudut kustannustuen toisen kierroksen hakuun

Kustannustuen toinen kierros tulee haettavaksi joulukuun lopussa. Yritys voi valmistautua hakuun jo nyt.

Kustannustuen toinen kierros tulee haettavaksi joulukuun viimeisinä päivinä. Se on jatkoa viime kesän kustannustukikierrokselle, joka päättyi elokuun viimeisenä päivänä.

Lue täältä lisää!

Kustannustuen uudelleen käyttöönotto etenee

Kustannustuki saa jatkoa ja tukeen on tulossa toivottuja muutoksia. Hallituksen 29.10. antama esitys etenee eduskunnan käsittelyyn ja lakimuutokset pyritään saamaan voimaan joulukuussa 2020.

Lue lisää aiheesta!

Koronavirusta koskevat tiedotteet Hausjärvi, Hyvinkää, Loppi ja Riihimäki

Hausjärvi:
Kunnan johtoryhmä seuraa viranomaisten tilannearvioita ja suosituksia viikoittain ja päättää toimenpiteistä niiden mukaisesti. Lue lisää täältä!

Hyvinkää:
Kaupunki noudattaa terveysviranomaisten ohjeita eri koronavirusta koskevien asioiden tiedottamisessa. Keusote vastaa kaupunkilaisten terveysasioista myös koronaviruksen osalta. Lue lisätietoa täältä! 

Loppi:
Lopen kunta siirtyy käyttämään sairaanhoitopiirin ja THL:n linjausten mukaisesti perustason maskisuosituksen sijaan kiihtymisvaiheen kasvomaskisuositusta. Lue lisää täältä!

Riihimäki:
Maakunnallinen pandemiaryhmä ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ovat tehneet uusia suosituksia kokoontumisiin liittyen. Riihimäen kaupunki on tarkentanut kokoontumisia koskevia ohjeistuksiaan pandemiaryhmän ja sairaanhoitopiirin suositusten pohjalta Lue lisää täältä!

Väliaikaisia muutoksia yrityksen kehittämisavustukseen

Valtioneuvosto on 15.10. antamallaan asetuksella mahdollistanut yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisen ns. väliaikaisena valtiontukena, jonka yrityskohtainen enimmäismäärä on 800 000 euroa. Lisäksi asetuksella mahdollistetaan avustuksen myöntäminen pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020. Muutokset ovat väliaikaisia ja voimassa 19.10.–31.12.2020.

Lue lisää aiheesta!