Kansainvälisen kasvun kiihdytysohjelman (RRF) rahoitushaku on avattu!

 

Kansainvälisen kasvun kiihdytysohjelman (RRF) valtakunnallinen rahoitushaku avautui tänään 22.6.2022.

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) rahoitettavalla kansainvälisen kasvun kiihdyttämisohjelman mukaisella rahoituksella tuetaan digitalisaatiota ja vähähiilisyyttä edistäviä kehittämishankkeita, joilla parannetaan pienten yritysten kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksia.

Rahoitushaku on jatkuva ja auki koko Suomessa 31.12.2022 asti. Hakujaksolla on haettavana rahoitusta yhteensä 4 460 000 euroa.

Rahoitusta haetaan sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa: Aluehallinnon sähköinen asiointi (ahtp.fi)

Rahoitushaku toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility, RRF) (Suomen kestävän kasvun ohjelma)

Lue lisää: hakuilmoitus (pdf)

Lue myös:
Kasvun kiihdyttämisohjelma
Yrityksen kehittämisavustus – ely – ELY-keskus
Harvaan asuttujen alueiden matkailuhankehaku – ely – ELY-keskus

Hämeen ELYn Erätauko-tilaisuudessa paneuduttiin yritysten monikulttuuriseen rekrytointiin

Hämeen ELY-keskuksen Työelämän monimuotoisuudella tuloksiin -hanke järjesti toukokuun alussa Lahden Palvelutorilla Erätauko-keskustelutilaisuuden, jossa pohdittiin yritysten valmiuksia monikulttuuriseen rekrytointiin. Erätauko-keskustelumenetelmä on tasavertainen tapa käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua. Se on mahdollisuus pysähtyä ja harkita asioita rauhassa. Erätauon avulla voidaan tuoda eri lähtökohdista tulevia ihmisiä käymään luottamuksellista keskustelua ja saada paikalle myös heidät, jotka herkästi jäävät keskusteluiden ulkopuolelle. Keskustelussa nousi esiin arjen haasteita sekä oivalluksia monikulttuurisen rekrytoimisen edistämiseen.

Lue täältä lisää!

Kesätyönä oma yritys -> Alle 18-vuotiaan yrittäjyys

Kun nuori innostuu yrittäjyydestä

Lapsen ja nuoren yritystoiminnan aloittamisessa huomioitavat asiat vaihtelevat ikäryhmittäin. Perustietoa yrityksen perustamisesta saat Perustamisoppaastamme ja lähimmän Uusyrityskeskuksen yhteystiedot näet täältä. Pop-up ravintolan perustamiseen löydät tietoa Ruokaviraston verkkosivuilta.

Lue täältä lisää!

Kuntabarometri 2022

Kuntabarometri -kyselyllä kartoitetaan joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti.

Suomen Yrittäjien 10. Kuntabarometri-kysely (ent. Elinkeinopoliittinen mittaristokysely) toteutettiin yhteistyössä IROResearchin kanssa 1.2.–4.4.2022 sähköposti-informoituna internet-kyselynä. Kyselyyn vastasi 9 564 yrittäjää.

Suosittelemme, että tuloksia hyödynnetään mahdollisimman laajasti kuntien ja yritysten välisessä vuoropuhelussa sekä elinkeinopolitiikan kehittämisessä.

Uusimaa (Alueellinen raportti)
Hyvinkää

Häme (Alueellinen raportti)
Hausjärvi
Loppi
Riihimäki

Täältä löytyy koko Suomi

 

Alueelliset kehitysnäkymät: Talouden rattaat pyörivät vauhdilla, mutta vaikeuksia odotetaan olevan edessäpäin

Koronakriisistä toipuminen oli jo hyvässä vauhdissa, kunnes Venäjän hyökkäys Ukrainaan loi uuden globaalin kriisin ja muutti alueiden kehitysnäkymiä olennaisesti, todetaan 10.5.2022 julkaistussa maakuntien nykytilaa ja lähiajan kehitysnäkymiä tarkastelevassa katsauksessa. Tulevaisuuden ennakoinnista on tullut entistä vaikeampaa.

Lue täältä lisää!

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2022

Tutustu TE-toimiston IMAGO-ohjelmaan!

Miten johtaa työntekijäkokemusta, houkutella oikeat osaajat ja erottua edukseen työmarkkinoilla, kun kilpailu osaajista käy koko ajan kuumempana ympäri Suomea?

 

Kilpailu osaavasta työvoimasta käy koko ajan kuumempana ympäri Suomea, mikä saattaa yllättää monet yritykset. On osattava hakea oikeat osaajat kasvun tueksi ja vakuuttaa heidät vahvalla työnantajamielikuvalla. On huolehdittava, että tulevaisuuden onnistumisen kannalta riittävä monimuotoisuus säilyy yrityksessä ja erilaisia osaajia osataan johtaa oikein. Myös laadukas perehdytys on osaajien houkuttelussa ja sitouttamisessa avainasemassa.

Koko Suomen alueella käynnistyy huhtikuun lopussa maksuton valmennuskokonaisuus, jonka teemana on vahvan työnantajamielikuvan rakentaminen sisältä ulospäin. Kokonaisuus koostuu kahden kuukauden aikana toteutettavista kolmesta erillisestä valmennusiltapäivästä, joissa pureudutaan

  • vahvan työnantajamielikuvan ja yrityskulttuurin perusteisiin,
  • osaajien löytämiseen ja houkutteluun vaikuttavan markkinoinnin keinoin sekä
  • onnistuneen rekrytointiprosessin kulmakiviin.

Valmennukset vahvistavat osallistujien osaamista ja ymmärrystä työnantajabrändin, yrityskulttuurin sekä työnantajamielikuvan kehittämisen merkityksestä liiketoiminnalle sekä auttavat yritystä tunnistamaan omat vahvuudet ja kehityskohteet työnantajana. Valmennukset ovat suunnattu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten johdolle ja HR:lle sekä muille avainhenkilöille. Valmennukset ovat ryhmämuotoisia verkostovalmennuksia, joihin voi osallistua 10–20 yritystä. Valmennukset toteutetaan etäyhteydellä.

Valmennukset toteutetaan yhteistyössä TE-toimiston, ELY-keskuksen ja Aava & Bangin kanssa. Valmentajina toimivat Aava & Bangin viestinnän, markkinoinnin ja HR:n asiantuntijat.

Kiinnostuitko valmennuksista? Lue lisää ja hae mukaan!

Lisätietoja: imago@te-toimisto.fi

Valmennukset ovat osa valtakunnallista IMAGO-hanketta, jota koordinoi Pirkanmaan TE-toimisto. Hanketta rahoittaa Työelämän monimuotoisuusohjelma ja se toteuttaa osaltaan Talent Boost -toimenpideohjelmaa.

IMAGO-ohjelma.pdf

 

Yrittäjätarina Brad Herlock, 60 Degrees North

Miksi ryhdyin yrittäjäksi?

Brad huomasi jo varhain työuralla, että itsenäinen työskentely ja vastuunottaminen olivat hänelle motivoivia tapoja työskennellä.

Yrittäjyys siis kiinnosti. Brad muutti Englannista Suomeen vuonna 2014 ja jo seuraavana vuonna Brad oli mukana perustamassa osakeyhtiötä. Kuuden vuoden aikana yritys kasvoi ja se toi paljon tietoa ja hyviä onnistumisia yrittäjyydestä. Sitten pandemia alkoi ja tuli aika ajatella erilailla. Brad oli aina pitänyt matkustamisesta, mutta pandemian myötä se muuttui ajoittain mahdottomaksi.  ”Ryhdyin matkustamaan enemmän Suomessa, ympäri maan ja siitä tuli hieno seikkailu, siten uusi ajatus heräsi!” Brad kertoo. Brad oli valmis luopumaan olemassa olevasta liiketoiminnasta, johon myös pandemia oli vaikuttanut, ja niin hän luopui omasta omistuksestaan yhtiössä. 60 Degrees North’n Brad perusti vuoden 2022 alussa.

Uusi innostava haaste oli alkanut!

Erityisen tärkeää suunnittelussa tähän mennessä   

Brad on joutunut selvittämään kaiken mm. maahantuonnista ja liikenneluvista alusta alkaen ja juurta jaksaen. Mutta suurimmaksi haasteeksi hän nimeää käyttäjäystävälliset nettisivut. Nettisivusto on yrityksen koko näyteikkuna; siellä pitää olla tosi helppoa suunnata aiheesta toiseen, sen pitää esteettisesti puhutella omaa kohderyhmää, olla mobiililaitteessa tyylikkäästi selattava, ja siellä pitää olla varma sekä helppo varausjärjestelmä.

Toinen huipputärkeä asia Bradille on asiakaskohtaaminen – livenä ja netissä. Brad näkee, että vuokravaunujen liiketoiminta on Suomessa verrattain nuorta.
”Minun tulee näyttää MINK-vaunun hyödyt ja käyttötavat asiakkaalle kaikessa viestinnässä, jota teen. Uskon, että sosiaalinen media on minulle myös tärkein kanava” Brad sanoo.

Kirjallinen suunnitelma

Brad on toiminut myös aiemmin yrittäjänä ja tiesi miten tärkeää suunnittelu on, vaikka on myös luonnollista seurata luovaa polkua ja tehdä nopeita muutoksia suunnitelmiin. Liiketoimintasuunnitelma sisältää hyvin yksityiskohtaisia asioita ja niihin on palattava, jotta pysyy sillä oikealla polulla: markkinatutkimus, myynti- ja markkinointisuunnitelma, rahoitus-, kannattavuus-, ja myyntilaskelmat.

”Käytän suunnitelmia käsikirjana ihan koko ajan” sanoo Brad.

”YritysVoimala Oy oli tosi avulias, luki ja kommentoi liiketoimintasuunnitelman sekä laskelmat. Sitten lähetin starttirahahakemuksen TE-toimistolle.” Kun starttirahahakemus oli hyväksytty, Brad suoritti toiminimen rekisteröinnin loppuun ja myyntityö alkoi pian. Brad pitää paperitöitä todella sujuvina koska ne ovat verkkopalveluja. Brad hankki vakuutukset ja kirjanpitäjän.

Miten menestyn yrittäjänä?

Bradin mukaan matkailuala on murroksessa, se muuttuu koska matkailija punnitsee omat aikataululliset ja taloudelliset riskit jo matkavarauksen yhteydessä. Isossa kuvassa myös ympäristö- ja talousasiat muuttavat matkailua vääjäämättä. Kotimaan matkailu kasvoi pandemia-ajan myötä ja Bradin mukaan se jatkaa kasvua ja vakiintuu.

60 Degrees North haluaa olla luotettava tuote- ja palveluntarjoaja. Brad kertoo, että yritys panostaa asiakaspalvelussa niihin asioihin, jotka voivat tuottaa asiakkaalle päävaivaa esimerkiksi matkan keskeytyminen laiterikon vuoksi, silloin asiakas tuntee olonsa turvalliseksi, kun apua on tarjolla.

Yritys:                60 Degrees North | www.60degreesnorth.fi
Kotipaikka:      Hyvinkää
Toimiala:          Vapaa-ajan välineiden myynti ja vuokraus,   Retkeilyvarusteet ja MINK-vaunut

Kaikki Ukrainasta yrittäjälle -sivusto on nyt auki

Ukrainalaisten oikeus toimia yrittäjänä

Tilapäistä suojelua saava ukrainalainen henkilö voi työskennellä itsenäisenä ammatinharjoittajana ammattiin sovellettavia sääntöjä noudattaen.

Oikeus elinkeinon harjoittamiseen alkaa, kun henkilö on jättänyt tilapäistä suojelua koskevan hakemuksen ja hakemus on rekisteröity.

Tilapäistä suojelua saavalta henkilöltä ei vaadita poikkeuksellisesti:

  • PRH:n myöntämää lupaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimimiseen Suomessa
  • edustajan asettamista Suomeen (elinkeinolaki)
  • eikä heihin myöskään sovelleta asuinpaikkaa koskevaa vaatimusta.

Elinkeinonharjoittajaksi rekisteröinti kaupparekisteriin ei ole mahdollista ennen tilapäistä suojelua koskevaa päätöstä. Mikäli henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta hänen lähettäessään rekisteröinti-ilmoituksen, myös Verohallinto käsittelee ilmoituksen vasta, kun henkilötunnus on varmistunut. Ukrainalaiset voivat hakeutua myös pelkästään Verohallinnon rekistereihin eli ammatinharjoittajaksi.

Tätä poikkeusta ei sovelleta:

  • muihin kansainvälisen suojelun tilanteisiin

yksityisen elinkeinonharjoittajan lisäksi miltään osin muihin elinkeinonharjoittamisen muotoihin, kuten osakeyhtiön hallituksen jäsenen tai henkilöyhtiön yhtiömiehen asuinpaikkaa koskevaa vaatimukseen.

****************************************

Tiedote 1.3.2022

Suomen Yrittäjät on avannut Ukraina-sivuston tueksi yrittäjille.

Kaikki Ukrainasta yrittäjälle -sivustolta yrittäjä löytää tuoreimmat uutiset ja neuvot. Sivusto löytyy täältä.

Suomen Yrittäjien sivustolla on tarjolla tietoa siitä, miten yrittäjän kannattaa toimia Ukrainan sodan vaikuttaessa monella tapaa yritysten toimintaan.

– Sivustolle on koottu asiantuntijoilta tietoja yrittäjien tarpeisiin. Varsinkin vientiyrityksillä on nyt paljon kysymyksiä. Lisäksi Yrittäjien toimitus keskittyy Ukraina-uutisointiin. Kaikki tämä on koottu yrittäjien avuksi rakennetulle Kaikki Ukrainasta -verkkosivulle, kertoo Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen.

Sivustolla kerrotaan myös tulevista tietoiskuista ja ajantasaisesti sodan vaikutuksista yrityksiin.

20 000 euroa hätäapukeräykseen

Suomen Yrittäjät lahjoittaa Suomen Punaisen Ristin hätäapukeräykseen 20 000 euroa sodan uhrien auttamiseksi.

– Ajatuksemme ovat Ukrainan kansan puolella. Ukrainan kansa kärsii sodasta eniten. Ukraina tarvitsee kaiken mahdollisen tukemme, puheenjohtaja Salminen sanoo.

Tutustu sivustoon yrittajat.fi/ukraina

Lisätietoja: puheenjohtaja Petri Salminen, Suomen Yrittäjät, p. 0400 608 812, petri.salminen@yrittajat.fi ja viestintäjohtaja Taru Jussila, Suomen Yrittäjät, p. 0400 510 853, taru.jussila@yrittajat.fi

Lisätieto löytyy myös  näistä lähteistä: 

 

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Fla...