Aloittavat yritykset – Minustako yrittäjä?

Kuinka alkuun?

YritysVoimalan Uusyrityskeskus tarjoaa oman yrityksen perustamista suunnittelevalle henkilökohtaista, luottamuksellista ja maksutonta neuvontapalvelua liikeidean arvioinnissa sekä muissa yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa, jotta perustettavalla yrityksellä olisi mahdollisimman hyvät edellytykset kannattavaan toimintaan.

Henkilökohtaisissa neuvotteluissa pääsemme keskittymään juuri sinun liikeideaasi ja käymme läpi sinua askarruttavia kysymyksiä. Soita ja varaa aika maksuttomaan neuvontaan, puh. 010 322 2500

uusyrityskeskus-logo

Tuleva yrittäjä, aloita menestystarinasi tästä

Uusyrityskeskuksissa sinua palvelevat yritysneuvojat, joilla on pitkä kokemus yhteistyöstä aloittelevien yrittäjien kanssa. Meiltä saat ajantasaista tietoa sekä apua yritystoiminnan suunnitteluun ja käynnistämiseen. Lisäksi apunasi on laaja yrityselämän asiantuntijaverkosto.

Minustako yrittäjä?

Yrityksen perustaminen on suunnitelmallista toimintaa, ja siihen kannattaa valmistautua huolellisesti. Paljon lisätietoja ja ohjeita yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa löydät täältä.

Myös omat ominaisuutesi ja valmiutesi ratkaisevat sen miten hyvin onnistut ja miten kannattavaa toiminta on. Oletko ulospäin suuntautunut, kunnianhimoinen, peräänantamaton ja stressinsietokykyinen? Riittääkö ammattitaitosi tai asiantuntemuksesi? Miten perheesi suhtautuu yrittämiseen?

Onko sinulla idea palvelusta tai tuotteesta?

Mistä yritysidea?

Mieti yritysideasi tarkkaan. Suunnittelussa kannattaa käyttää hyväksi asiantuntija-apua. Muista, että käytäntö ja teoria eivät välttämättä tarkoita samaa, vaan tukevat paremminkin toisiaan.

Entä asiakkaat?

Ketkä olisivat asiakkaitasi? Miksi asiakkaasi ostaisivat sinulta ja maksaisivat siitä, mihin tarpeeseen tai ongelmaan sinulla on vastaus?

Ovatko markkinat riittävät ja mitkä ne ovat? Mikä on alan kilpailutilanne ja ketkä ovat kilpailijoitasi? Tuoko ideasi jotain uutta ja ainutlaatuista markkinoille, myös muiden kuin itsesi mielestä?

Yritysmuodot ja yrittämisen monimuotoisuus

Yrityksen perustajalla on useita vaihtoehtoja varsinaiseksi yhtiömuodoksi: ns. toiminimi eli ammatin- tai elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta. Liiketoiminnan kannalta kaikki yritysmuodot ovat hyviä. Tärkeintä on miettiä mihin yritystoiminnalla pyritään. Jos esimerkiksi yrittämisen tarkoitus on turvata yhdelle henkilölle ja hänen perheelleen riittävä tulotaso, on toiminimi usein paras ratkaisu. Vastaavasti jos toimintaa sisältyy paljon riskejä ja/tai yritystä on tarkoitus laajentaa on yleensä oy paras vaihtoehto. Tarkempaa tietoa yritysmuodoista saat Perustamisoppaasta tai uusyrityskeskuksesta.

Yrittämiseen liittyy aina riski, oletko valmis asettamaan omaisuutesi riskille alttiiksi? Onko yrityksesi tarkoitus vain elättää itsesi? Onko tarkoitus laajentaa toimintaa? Onko yritykseen tulossa muita osakkaita tai vaikuttajia ja mitkä ovat keskinäiset suhteenne? Mitkä ovat vastuusi eri yrittämisen muodoissa? Muista, että verotus on usein epäolennaisin yritysmuotoon vaikuttava tekijä!

Liiketoimintasuunnitelma (LTS)

Suunnitteluun kannattaa uhrata aikaa, mutta hyväkään suunnitelma ei toimi, jos se ei perustu faktoihin, jos sitä ei toteuteta ja sen toteutumista valvota. Määrittele kannattavuuden kriittinen piste, jolloin tulot = menot. Mieti miten tilanne pysyy hallinnassa ja ole rehellinen itsellesi.

Liiketoimintasuunnitelman ja laskelmat voi tehdä myös ilmaisilla ohjelmilla osoitteessa oma.yrityssuomi.fi

Rahoitus

Rahoituksen järjestämiseksi on useita vaihtoehtoja itsesi lisäksi, kuten pankit, vakuutusyhtiöt, Finnvera, leasing, factoring, sijoittajat jne. Kannattaa keskustella alan asiantuntijoiden kuten esim. pankin kanssa.

Yrityksen perustamiseen tarvittavaa lainaa kannattaa kysellä omasta pankista tai Finnveralta. Mahdolliset yritystuet kannattaa selvittää oman alueesi ELY-keskuksesta.

Starttiraha

Starttiraha haetaan omasta TE-toimistosta. Riihimäen-Hyvinkään talousalueella toimii kaksi TE-toimistoa. Uudenmaan TE-toimisto palvelee hyvinkääläisiä ja Hämeen TE-toimisto riihimäkeläisten lisäksi myös Hausjärven ja Lopen kuntien asukkaita.

Starttirahahakemuksen voit tehdä sähköisenä TE-palveluiden sivuilla. Ota kuitenkin aina ensin yhteyttä oman TE-toimistosi starttiraha-asioita käsittelevään henkilöön.Hakemuksen liitteiksi tarvitaan ainakin liiketoimintasuunnitelma kannattavuuslaskelmineen, verovelkatodistus ja tarvittaessa lainatarjous tai -lupaus rahoituksesta. Hakemuksesi käsittelyä nopeuttaa Uusyrityskeskuksen selvitys yrityksesi kannattavuuden edellytyksistä.

STARTTI PLUS -palvelut

YritysVoimala Oy tarjoaa starttirahan saaneille uusille yrittäjille TE-toimiston järjestämää maksutonta Startti Plus -asiantuntijapalvelua. – Lue lisää

Yrityksen tuloverot ja arvonlisäveroitus (ALV)

Päätoimisesti yritystoiminnasta elantonsa hankkivalle pakollisia maksuja ovat yleensä ennakkovero, yrittäjäneläkemaksu (YEL), sekä arvonlisävero.

Verotukseen, kuten arvonlisäverotus ja miten hakeudutaan alv-velvolliseksi ja miten hakeudutaan ennakkoperintärekisteriin ja yrittäjän henkilökohtaiseen verotukseen liittyvät kysymykset, kannattaa ensin tutustua verottajan www-sivuihin www.vero.fi. Aina on mahdollista myös ottaa suoraan yhteyttä verohallinnon neuvontaan. Verottaja antaa myös maksua vastaan ennakkotietoja erityiskysymysten ratkaisemiseksi.

Arvonlisäverovelvollisia ovat lähes kaikki, jotka liiketoiminnan muodossa harjoittavat tavaroiden tai palveluiden myyntiä, vuokrausta yms. Suomessa. Ennen liiketoiminnan aloittamista on siitä tehtävä ilmoitus verottajalle. Arvonlisäverotuksen ulkopuolelle jäävät tietyt toimialat, kuten terveyspalvelut, useimmat sosiaalipalvelut sekä esiintyvän taiteilijan toiminta. Arvonlisäverotonta on myös vähäinen toiminta, tilikauden myynti alle 15.000 euroa. Tutusta tarkemmin arvonlisäverotukseen liittyviin sääntöihin verottajan sivuilla.

Vakuutukset

Lakisääteisten vakuutuksien lisäksi sinun kannattaa kartoittaa toimialasi riskit ja miettiä tarkkaan, mitä vapaaehtoisia vakuutuksia yrityksesi tai sinä itse tarvitset. Tutki eri vaihtoehtoja ja pyydä tarjouksia.

Tässä selvitystyössä yrittäjää auttavat vakuutusyhtiöt. Vakuutusyhtiöt auttavat riskien tunnistamiseksi ja erilaisten vaihtoehtojen kartoittamiseksi.

Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjäkassaan kuuluva yrittäjä voi saada ansiosidonnaista päivärahaa, jos hänen yritystoimintansa päättyy. Palkansaajasta yrittäjäksi ryhtyvällä on mahdollisuus katkeamattomaan työttömyysturvaan, jos hän siirtyy palkansaajakassasta yrittäjäkassaan kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta lukien.
Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen henkilökohtaisessa verotuksessa.

https://yrittajakassa.fi/

Yrittäjäeläkkeen määräytymisperusteista ja määrästä saat tietoja Eläketurvakeskukselta tai omasta vakuutusyhtiöstäsi, joka antaa tietoja myös muista tarvitsemistasi vakuutuksista.

Yrityksen rekisteröinti ja viranomaisluvat

Jos elinkeinonharjoittaminen on säädetty luvanvaraiseksi, on lupa hankittava ennen toiminnan aloittamista ja ilmoitettava myönnetystä luvasta kaupparekisteriin. Lupaviranomaisina ovat useimmiten kunnan tai kaupungin viranomaiset, poliisipiirit, aluehallintovirastot, ELY-keskukset sekä ministeriöt. Lisätietoja luvanvaraisista toimialoista saat uusyrityskeskuksista tai Perustamisoppaasta.

Yrityksen kirjanpito

Laki asettaa yrityksen kirjanpidolle vaatimukset ja sen hoitaminen vaatii asiantuntemusta. Tilitoimistojen palvelut maksavat, mutta sinulla on enemmän aikaa keskittyä olennaiseen eli yrittämiseen. Toimistojen taso on kirjava, joten kannattaa kysellä muiden yrittäjien kokemuksia.

Kirjanpito kannattaa jättää auktorisoidun Tilitoimiston hoidettavaksi. Tilitoimistojen yhteytiedot löytyvät esimerkiksi osoitteesta www.taloushallintoliitto.fi. Kirjanpidon osalta kannatta määritellä omat tarpeet ja sitten kilpailuttaa kirjanpitotoimistoja parhaimman ja tarkoituksenmukaisimman palvelun saamiseksi omalle yritykselleen.

Tutustu oppaisiin ja materiaaleihin

Osallistu yrittäjäkoulutukseen

Koulutustilaisuuksia järjestävät esimerkiksi TE-toimistotCimson Oyja Hyria Koulutus Oy. Tilaisuuksissa käsitellään kaikille yrittäjäksi aikoville yhteisiä aiheita, kuten yrittäjyys, yritysidea, alustava liiketoimintasuunnitelma, kannattavuuslaskelma, yritysmuodot, verotus, viranomaisyhteydet, vakuutukset jne. Tietoja alkavista koulutuksista saat TE-toimistosta ja uusyrityskeskuksesta.

Hyödynnä Startti Plus -palvelua

YritysVoimala Oy tarjoaa starttirahan saaneille uusille yrittäjille TE-toimiston järjestämää maksutonta Startti Plus -asiantuntijapalvelua. – Liiketoiminta vauhdilla käyntiin ja rullaamaan!