Lisää vauhtia Hyvinkää – Riihimäki talousalueen yritystoiminnan kasvuun

YritysVoimala ja Turboteam ovat aloittaneet yhteistyön tarkoituksenaan edistää talousalueen
yritysten kilpailukykyä ja sekä auttaa yrityksiä kehittämään toimintaansa.

YritysVoimala on looginen kumppani Turboteamille koska arvot, vastuullisuus ja molempien osapuolien
toiminnan tavoitteet tukevat toisiaan loistavasti, kertoo yhtiön viestinnästä vastaava Hanna
Lindroos. Yrityksen pyörittäminen ja kasvattaminen vaatii nykypäivänä valtavan määrän tietoa ja
ymmärrystä eri aihealueista. Kilpailukyvyn kasvattamisen kannalta on tärkeää, että on olemassa tahoja, joilta yritykset saavat neuvoja ja asiantuntijuutta toimintansa kehittämiseen.

Lue täältä lisää!

Kaksi Kanta-Hämeen kuntaa pääsi maaliin hankintojen kehittämisprosessissa, useissa hyvään alkuun

Hämeen Yrittäjien hankinta-asiantuntija Sanna Meronen-Vilenius on yhteistyössä MTK Hämeen kanssa koordinoinut julkisten hankintojen kehittämisohjelmaa, minkä tärkeänä sisältönä on ollut tämän vuoden aikana toteutetut työpajat kantahämäläisten kuntien edustajien kanssa. Yhteinen tekeminen ja avoin keskustelu ovat tiivistäneet yhteistyötä sekä keskinäistä ymmärrystä.

– Parhaita hetkiä on ollut, kun olen päässyt ojentamaan kunniakirjat aktiivisesta julkisten hankintojen kehittämisestä kuntien hankintojen kehittäjille. Se on huomionosoitus heille halusta kehittää hankinta-asioita omasta näkökulmastaan sekä vuorovaikutteisesti yrittäjien kanssa, kiittelee Meronen-Vilenius.

Lopen hankintapajoihin osallistui innokkaasti yli 10 kunnan hankintojen parissa työskentelevää henkilöä. Pajoissa syvennyttiin hankintaprosesseihin ja hankintalain vaatimuksiin. Keskeisin teema oli pienhankinnat, niiden selkeyttäminen ja viestintä.
– Pääsemme suoraan kehittämään pienhankintojen ohjeistusta. Esille tuli myös kehittämistarpeita, joilla saamme Lopen kunnan hankintoja sujuvoitettua entisestään. Näitä lähdetään työstämään edelleen yhteistyössä, kertoo Lopen kunnan talous- ja hallintojohtaja Jenny Saarela.

Lue täältä lisää!

Talent explorer

TALENT EXPLORER

Talent Explorer -rahoituksen hakeminen päättyy 30.11.2022.

Uuden Talent-rahoituksen haku käynnistyy 15.1.2023. Lisätietoja uudesta rahoituspalvelusta pian. Seuraa Business Finlandin nettisivuja.

Talent Explorer -rahoitus on avustusta, jota yrityksesi ei tarvitse maksaa takaisin. Voit palkata rahoituksen avulla asiantuntijan edistämään yrityksesi kansainvälistymistä. Asiantuntijan pitää työskennellä Suomesta käsin ja hänellä pitää olla kansainvälistä osaamista tai tavoittelemasi kohdemarkkinan tuntemusta. Asiantuntijan voi palkata koko- tai osa-aikaiseen työsuhteeseen.

Rahoitettavan projektin koko voi olla enintään 40 000 euroa, josta Business Finlandin myöntämän Talent Explorer -rahoituksen määrä voi olla enintään 20 000 euroa. Rahoitus kattaa siis maksimissaan 50 % palkattavan asiantuntijan kustannuksista, eli palkkakustannuksista sivukuluineen sekä mahdollisista matkakuluista enintään 12 kuukauden ajan. Muut kustannukset, kuten esimerkiksi matkat, voivat olla enintään 20 % palkkojen kokonaismäärästä.

Emme maksa Talent Explorer -rahoitusta ennakkoon, joten yritykselläsi on oltava riittävä rahoitus projektin ja muun liiketoiminnan kattamiseen. Yritys tai konserni voi saada Talent Explorer -rahoituksen korkeintaan kolme kertaa.

Lue lisää täältä!

EK:n yrityskysely: Suurin osa yrityksistä ei ole vielä varautunut mahdollisiin sähkökatkoihin

Alle kolmasosa yrityksistä on varautunut mahdollisiin sähkökatkoksiin. Mikäli varautumista on suunniteltu, yleisin keino on ollut tehdä suunnitelmia sähkön säästämiseksi kulutuspiikkien aikana. Tiedot käyvät ilmi EK:n yrityskyselystä, johon vastasi lähes 900 yritystä.

Sähkökatkoihin varautuneista yrityksistä lähes 40 prosenttia on myös hankkinut varavoimakoneita tai varavirtalaitteita, jotta kriittisiä toimintoja pystytään pitämään yllä myös katkojen aikana. Suurten yritysten osalta varautuminen mahdollisiin sähkökatkoihin on selvästi pienempiä yrityksiä yleisempää.

Sähkökatkoihin varautumisen lisäksi yrityksiltä kysyttiin henkilöstön lomautusaikeista. Kyselyn perusteella noin 26 prosenttia yrityksistä suunnittelee lomauttavansa henkilöstöään seuraavan puolen vuoden aikana. Lomautuksia suunnittelevin yritysten määrä on kasvanut 3 prosenttiyksikköä syyskuussa tehtyyn kyselyyn verrattuna. Rakennusalalla lomautussuunnitelmia on selvästi enemmän kuin muilla toimialoilla.

”Tuloksen voi tulkita niin, että yritysten tulevaisuuden näkymät ovat heikkenemässä vauhdilla. On etsittävä pikaisesti keinoja, joilla on mahdollista välttää energiakriisin ja käynnissä olevan sodan aiheuttamien vahinkojen kärjistyminen työllisyydessä ja yrityskentässä”, sanoo EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

EU:n asettamat Venäjä-pakotteet saavat kyselyyn vastanneilta yrityksiltä yhä hyvin vahvan tuen. Pakotteita kannattaa 94 prosenttia yrityksistä. Suomalainen elinkeinoelämän on ollut koko Ukrainan sodan ajan hyvin yksimielinen näiden pakotteiden tarpeellisuudesta ja välttämättömyydestä.

EK:n Yrityskysely
Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n yrityskysely toteutettiin 13.10-24.10.2022. Kyselyyn vastasi 883 työnantajayritystä ja tulokset on painotettu siten, että ne ovat suuntaa antavasti yleistettävissä työnantajayritysten perusjoukkoon.

Riihimäellä rekryrehvit Matkakeskuksessa to 10.11. klo 12.00 – 17.00

Riihimäen Matkakeskuksella tapahtuu!
Tule Seutukunnan järjestämille RekryRehveille näkemään ja kuulemaan! RekryRehveillä tapaat työnantajia, kuulet avoimista työpaikoista, voit sopia työhaastatteluista heti paikan päällä, esitellä osaamistasi tai löytää vaikkapa elämäsi työpaikan. Voit päivittää cv:si asiantuntijan avustuksella ja saat paljon vinkkejä työnhakuun.

Polttoainetuki, haku päättyy 30.11.2022 klo 16.15

Polttoainetuki kompensoi helmikuussa 2022 alkanutta äkillistä polttonesteiden hinnan nousua, joka alkoi Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Polttoainetuki koostuu kuljetusyrityksille maksettavasta kuljetustuesta ja työkoneyrityksille maksettavasta polttoöljytuesta. Tukia haetaan samalla hakemuksella Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Molempien tukien hakuaika on 1.11.–30.11.2022. Haun päättymispäivänä kaikkien hakemusten on oltava perillä Valtiokonttorissa klo 16.15 mennessä.

Lue täältä lisää!