Seminaari: Arvonlisäverotuksen viimeisimmät käänteet ti 20.9. klo 8.30

Tilaisuudessa esitellään arvonlisäverotuksen ajankohtaisia kysymyksiä

 •  lainsäädännön
 • verohallinnon ohjeistuksen ja
 • oikeuskäytännön pohjalta.

Lisäksi odotamme avointa keskustelua aiheen tiimoilta ja vastaamme mielellämme
osallistujien kysymyksiin.

Aika:       tiistai 20.9.   klo 8.30 – 10.30 | Ilmoittaudu täältä mukaan!
Paikka:  Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää | Villatehdas, Kehräämö

Tilaisuudessa kahvitarjoilu.

PDF-kutsu

 

Yrittäjätarina: Kyösti Arovuori, REINU econ Oy

ASIANTUNTIJA ON RÄÄTÄLI OMASSA YRITYKSESSÄÄN

Kyösti Arovuori on maatalous- ja metsätieteiden tohtori, joka on työskennellyt maa- ja elintarviketalouden tutkimusjohtajana ja maatalousekonomistina Pellervon taloustutkimus PTT:ssä, tutkijana Helsingin yliopistossa ja vierailevana tutkijana Illinoisin yliopistossa Yhdysvalloissa. Pitkäaikainen Hausjärven kunnanvaltuutettu on toiminut valtuuston puheenjohtajana, tarkastuslautakunnan puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana sekä istunut Hämeen liiton hallituksessa. Hän on myös OP Etelä-Hämeen hallituksen jäsen ja aikaisempi hallintoneuvoston puheenjohtaja. Arovuori ryhtyi yrittäjäksi vajaa kolme vuotta sitten. Pitkän julkaisulistan omaavalla Arovuorella on laajat verkostot, mutta miten yritystoiminta lähti käyntiin ja mitä asiantuntijatyön yrittäjä haluaa sanoa?

SUUNNITELMAT

Arovuori tekee samantyyppisiä tutkimus- ja asiantuntijahommia kuin aiemmin, isolta osin samojen ihmisten kanssa kuin aiemmin. Työn ydintä ovat ruokamarkkinoiden toiminta ja maatalouspolitiikan vaikuttavuus. Yrityksen asiakkaita ovat elintarvikesektorilla toimivat tai siihen liittyvät yritykset, etujärjestöt sekä tutkimuslaitokset. ”Alun perin ajattelin, että yrityksen asiakkaiksi valikoituu muutama isompi asiakas, joiden kanssa tehdään pidempiaikaista yhteistyötä. Toteuma on kuitenkin ollut, että asiakkaita on etukäteen ajateltua lukumääräisesti enemmän ja toimeksiannot pienempiä. Myös muutama kansainvälinen toimeksianto on ollut.”

Liiketoimintasuunnitelmaa Arovuori lähestyi käytännöllisellä tavalla. ”Kävin ennen aloittamista usean potentiaalisen asiakkaan ja tutun yhteistyötahon kanssa keskusteluja siitä, minkälaiselle asiantuntijatyölle on kysyntää. Lisäksi muutama toimeksianto oli jo olemassa siinä vaiheessa, kun aloin yrittäjäksi. Ydinajatus ja toiminta muotoutuivat pitkälti näiltä pohjilta. Tiivistin tämän viisivuotissuunnitelmaksi, jota silmäilen tasaisin väliajoin.”

HINNOITTELU JA KANNATTAVUUS

Arovuoren uuden yrittäjän kokemukset ovat näyttäneet, että asiantuntijatyö mielletään kalliiksi. Toimeksiannot onkin hyvä rakentaa sisällön kautta; aina voi tehdä jotain, joten päätettäväksi jää kuinka paljon tehdään.  Lopputulos voi olla esimerkiksi viiden tai kymmenen työpäivän panos, jossa jälkimmäisessä pääsee tuplasti syvemmälle.

Arovuori lähti liikkeelle päivähinnan tarkastelusta. Tavoite oli toimeentulon parantuminen verrattuna palkkatöihin, ja tämä on toistaiseksi toteutunut.

”Ensimmäisen tilikauden aikana yrityksestäni lähti lasku 25 eri taholle ja yrityksen talouden tarkastelu on tarkasti excelissä. Toimeksiannoista tai asiakkaista ei välttämättä ole näkymää etukäteen. Tästä seuraa, että epävarmuutta pitää sietää kohtuullisen paljon ja luottaa siihen, että myös niitä ennustamattomia toimeksiantoja tulee.”

 

ASIANTUNTIJA YRITTÄJÄNÄ

”Ymmärrys asiakkaiden tarpeista, ja etenkin siitä, mitä asiakkaat eivät tarvitse, lisääntyy koko ajan. Tässä on aika paljon oppimista. Toisaalta etenkään yritysasiakkaat eivät välttämättä tiedä tarkkaan mitä tai millaisia analyyseja on mahdollista tehdä. Tällöin täytyy vaan etsiä tarkoituksenmukaiset aineistot ja tavat.”

Arovuori summaa, että työ vaatii myös myyntityötä. Olisi siis virhe jäädä siihen kuvitelmaan, että aiemmat tutut tahot riittäisivät yrityksen asiakaskunnaksi. ”Tärkeintä on, että jos aikoo saada toimeentulonsa myymällä asiantuntemusta, niin sitä pitää oikeasti olla niissä asioissa, joissa sitä myy. Parasta myyntiä on hyvin tehty työ.”

Yrittäjän toive on, että yritykset ymmärtäisivät, että näkemyksiä kannattaa ostaa, vaikka ne olisivat oman mukavuusalueen ulkopuolelta. Juuri niistähän saa uutta tietoa omaan toimintaan. ”Yritysten pitäisi pystyä paremmin hyödyntämään asiantuntijatyötä, esimerkiksi markkina-analyyseja tai toimintaympäristön muutokseen liittyviä selvityksiä. Liian usein yrityksissä ajatellaan, että me tiedämme ja osaamme kyllä. On totta, että yrityksissä usein osataan se oma asia ja yrityksen omat kuviot. Kokonaiskuvan ja toimintaympäristön sekä etenkin toimintaympäristön muutoksen ymmärtäminen ei välttämättä ole niin hyvin hallussa.”

Koko työuran itsenäistä asiantuntijatyötä tehnyt Arovuori toteaa, että varsinaisessa työn tekemisessä ei ole suurta muutosta entiseen, mutta alku oli vähintään erilaista yksin. Arovuori työllisti osa-aikaisesti entistä kollegaa hetken aikaa ja erilaisia yhteistyökuvioita on paljon. Yrityksen kasvu on mielessä, tavoitteena on täysipäiväinen ja jatkuva työllistäminen. Se vaatii kuitenkin ison kasvuloikan.

Yritysten kehittämispalvelujen koulutusosioihin Hämeessä on avoinna

 

Kasvun kiihdyttämisohjelma

Kiinnostaako kansainvälistyminen?

Voit hakea rahoitusta yrityksesi kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen Kasvun kiihdyttämisohjelman kautta.

Kenelle rahoitus on tarkoitettu

Haku on tarkoitettu ensisijaisesti mikro- ja pienyrityksille, jotka suunnittelevat kansainvälistymistä.  Mikro- ja pienyrityksiä ovat alle 50 henkilöä työllistävät yritykset.

Tämä on erinomainen rahoitusmahdollisuus, jos olet miettinyt kansainvälistymistä ja haluat selvittää yrityksesi mahdollisuudet laajentaa toimintaa Suomen rajojen ulkopuolelle.

Tavoitteena on aktivoida yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään. Haun tarkoituksena on yritysten valmiuksien parantaminen ja digitaalisen teknologian hyödyntäminen kansainvälistymisessä.

Kuinka paljon rahoitusta voi saada

Rahoitusta voi saada kehittämistoimenpiteisiin 50 % hyväksyttävistä kustannuksista (ei investointeja). Pääpaino on yrityksen valmiuksien kehittämisessä.

Kustannukset voi olla enintään 100 000 euroa, jolloin avustus enintään 50 000 euroa.

Millaisia kehittämistoimenpiteitä ELY-keskus voi rahoittaa

Rahoituksen piiriin hyväksyttävät toimenpiteet arvioidaan aina yrityskohtaisesti. Kasvun kiihdyttämisohjelmassa kaikki toimenpiteet liittyvät yritykseen, joka on aloittamassa kansainvälistymistä ja vientiä ulkomaille. Kehittämisessä voi käyttää ostettuja asiantuntijapalveluja.

Esimerkkejä rahoitettavista kehittämistoimenpiteistä:

 • Uuden kansainvälistymisosaajan palkkaaminen (max. 12 kk)
 • Kansainvälisille markkinoille sopivan brändin ja strategian laatiminen
 • Markkina- ja jakelukanavaselvityksen tekeminen sekä messuihin osallistuminen
 • Kansainvälistymiseen liittyvät ulkomaan matkakulut
 • Tuotteen tai palvelun pilotointi ja testaus
 • Aineettomien oikeuksien selvitykset (patentit, tavaramerkit yms.)
 • Yritysjohdon perehtymistä kohdevaltioihin silloin kun siihen liittyy yhteistyö Team Finland-verkoston kanssa
 • Kansainvälistymiseen liittyvä tutkimus ja tuotekehitys sekä pienimuotoinen prototyypin valmistaminen

Hakeminen

Ennen hakemista voit tarvittaessa olla yhteydessä alueesi Team Finland-koordinaattoriin tai yritysasiantuntijaan ELY-keskuksissa.

Hakemus tehdään sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelusta (Yritysrahoitus > Yrityksen kehittämisavustus investointeihin ja kehittämistoimenpiteisiin).

Lisätietoa

Lisätietoa

Yrityksen kehittämisavustusta haettavana Kanta-Hämeessä

Hämeen ELY-keskuksessa on haettavana Kanta-Hämeessä pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattua yrityksen kehittämisavustusta Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. Haku alkaa 15.8.2022 ja päättyy 16.12.2022.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Hakemukset tullaan arvioimaan, pisteyttämään ja vertailemaan toisiinsa valintakokouksissa, jotka kokoontuvat hakujakson päättymisen jälkeen. Rahoitusta voidaan myöntää käytettävissä olevien maakunnallisten määrärahojen puitteissa ja sitä on käytettävissä arviolta 534 000 euroa tällä hakujaksolla.

Myönnettävän avustuksen tarkoituksena on kannustaa yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävään, määrätietoiseen, pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen sekä jakaa hankkeen toteutuksesta yritykselle aiheutuvaa riskiä. Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen parantaa alueen työllisyyttä ja sitä kautta alueen elinvoimaa ja houkuttelevuutta. Kestävä kehitys, sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, digitaalisuus, kansainvälistyminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja innovatiivisuus ovat keskeisiä tavoitteita. Avustus suunnataan yrityksille, joilla arvioidaan olevan hyvät valmiudet toimia kannattavasti ja kilpailukykyisesti markkinoilla, halua ja kykyä liiketoiminnan merkittävään kehittämiseen ja kasvattamiseen. Yrityksen kannalta tavanomaiseen toimintaan tai vähäiseksi katsottavaan kehittämiseen rahoitusta ei voida
myöntää. Rahoitus kohdistetaan siten, että tuettavat toimet eivät aiheuta merkittävää haittaa tai riskiä ilmasto- tai ympäristötavoitteille. Avustus on harkinnanvaraista ja perustuu hankkeesta tehtävään yritys- ja hankearviontiin. Sitä voidaan myöntää vain päätoimisen yritystoiminnan edistämiseen.

Kanta-Hämeessä rahoitusta suunnataan erityisesti maakunnan älykkään erikoistumisen strategian mukaisiin hankkeisiin. Maakunnan älykkään erikoistumisen mukaiset teemat ovat a) luonnonvarat, kulutus ja materiaalikierrot kiertotalouden keskiössä, b) kestävä ruokajärjestelmä, c) älykkäät palvelut ja tuotantoprosessit uudistuvassa liiketoiminnassa sekä d) älykäs, kestävä ja vastuullinen muotoilu (https://www.hameenliitto.fi/elinvoima-ja-kehittaminen/kestavan-kasvun-hame/alykas-erikoistuminen/).

Lue täältä lisää!

Energiajärjestelmä vähähiilisemmäksi

Energiatuen tavoitteena on edistää uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä energiajärjestelmän muuttamiseksi vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä. Energiatuen avulla voi esimerkiksi tehdä energiansäästöön ja -tehokkuuteen liittyviä investointeja tai edistää uusien teknologioiden käyttöönottoa.

Lue lisää täältä!

Teollisuuden sähköistämistuki

Teollisuuden sähköistämistuki

Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuki on Suomessa vuonna 2022 käyttöönotettu määräaikainen tukijärjestelmä. Sen tavoitteena on ehkäistä hiilivuotoriskiä, turvata teollisuuden kustannuskilpailukykyä ja ohjata toiminnanharjoittajia kehittämään teollista tuotantoaan hiilineutraalimmaksi. Tukea voidaan myöntää tarkasteluvuosien 2021–2025 tietojen perusteella ja se maksetaan takautuvasti tarkasteluvuotta seuraavana vuonna.

Tukea voivat hakea toiminnanharjoittajat, jotka toimivat merkittävälle hiilivuodon riskille alttiina olevalla toimialalla. Toimialat on määritelty sähköistämistukilain liitteessä 1. Tukea haetaan laitoskohtaisesti.

Toiminnanharjoittajan on käytettävä myönnetystä tuesta vähintään 50 prosenttia kehittämistoimiin, joilla se tavoittelee päästövähennyksiä, energiatehokkuusparannuksia tai uusiutuvan energian osuuden lisäämistä energiankulutuksessa.

Energiavirasto käsittelee ja tarkastaa tukihakemukset sekä tekee päätökset tuen myöntämisestä ja toiminnanharjoittajan suunnittelemasta tuenkäytöstä. Energiavirasto valvoo tuenkäyttöä ja sähköistämistukilain muuta noudattamista.

Myönnettävän sähköistämistuen määrä perustuu tuenhakijan sähkönkulutukseen, jota arvioidaan joko tuotteen tonniperusteisen tuotannon tai tuotannon sähkönkulutuksen perusteella. Päästöoikeuden hinta sekä tuki-intensiteetti vaikuttavat tuen määrään. Tuettavan sähkön pitää olla kulutettu tukikelpoisen tuotteen tuotannon yhteydessä.

Tukea voi hakea ensimmäisen kerran 1.9.-30.9.2022 Energiaviraston sähköisen TESSA-järjestelmänLinkki toiselle sivustolle kautta. Vuonna 2022 määräaika tukihakemuksen jättämiselle on 30.9.2022. Seuraavina vuosina hakemus pitää jättää 31.3. mennessä.

Jotta pääset täyttämään tukihakemusta sähköisessä asiointijärjestelmässä (TESSA), sinun pitää antaa käyttäjille valtuudet Suomi.fi-valtuuksissa.

Energiavirasto tiedottaa tuen hakemiseen ja myöntämiseen liittyvistä edellytyksistä sekä aikataulusta täällä kotisivullaan sekä tiedotteilla.

Energiavirastossa teollisuuden sähköistämistukea hoitaa sähköistämistukitiimi, jonka yhteystiedot löytyvät täältä. Sähköistämistukitiimin tavoittaa myös sähköpostiosoitteesta sahkoistamistuki@energiavirasto.fi.

Ohje tuenhakijalle!

Työhyvinvointimessut 13. – 15.9.2022 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus

Ihmisellistä työelämää

Työelämä muuttuu jatkuvasti ja työ on murroksessa.
Työhyvinvointi-messuilla 2022 syvennytään vuorovaikutukseen.
Vuorovaikutustaidot ovat ensisijaisen tärkeitä työelämätaitoja. Työyhteisön vuorovaikutuksellinen ilmapiiri koskettaa paitsi useaa työn osa-aluetta, myös sen jokaista osallista. Miten laadukas vuorovaikutus muovaa työelämää? Miksi on tärkeää, miten olemme? Työhyvinvointi on moniammatillista yhteistyötä ja parhaasta lopputuloksesta vastaamme yhdessä.

Kohtaamisella on merkitystä, myös työelämässä.

Rekisteröidy kävijäksi

Lue täältä lisää seminaareista!

Kansainväliset EU-rahoitusohjelmien haut ovat täydessä vauhdissa

Muistathan Hämeen liiton tuen kv-hankevalmisteluun

Hämeen liitosta voi hakea rahoitusta kansainvälisen hankkeen valmisteluun liittyviin kustannuksiin. Tukirahoitus kattaa monipuolisesti niitä kustannuksia, joita syntyy kansainvälisen hankkeen suunnittelussa ja valmistelussa.

Kannattaa hyödyntää tämä ainutlaatuinen mahdollisuus kansainvälistymiseen ja hankeyhteistyöhön liittyen!

Lue lisää: KV-valmistelutuki!