Tervetuloa sytyttämään kasvun kipinäsi starttiin

Miten sinä aiot kasvattaa yrityksesi liiketoimintaa?

Keski-Uudenmaan Kasvupolku® tarjoaa kahdenkeskeisissä asiantuntijatapaamisissa työkaluja yrityksesi kasvun rakentamiseen – täysin ilmaiseksi.

Tervetuloa sytyttämään kasvun kipinäsi starttiin
Kiitorata I 9.3., Kiitorata II 6.4. ja Finaali

Lue lisää

Onko yrityksenne kiinnostunut toimimaan kiinalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa?

Onko yrityksenne kiinnostunut toimimaan kiinalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa?
Nyt siihen on mahdollisuus.

Tämän mahdollisuuden tarjoavat Hyvinkään ja Lohjan Laurea ammattikorkeakoulun projektitiimi joka työstää Finnish-Chinese Cooperation development –projektia yhteistyössä kiinalaisen Xiamenin yliopiston opiskelijoiden kanssa.

Projektin tavoite on kartoittaa yrityksiä Suomesta Uudenmaan ja lähikuntien alueelta, jotka ovat kiinnostuneita laajentamaan yritystoimintaansa Kiinaan tai kiinnostuneita yhteistyöstä kiinalaisten yritysten kanssa. Samanaikaisesti Xiamenin yliopiston opiskelijat etsivät kiinalaisia yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään suomalaisten yritysten kanssa. Lopullinen tavoite on luoda ns. ”yrittäjien treffipalvelu” Suomen ja Kiina välille, jonka avulla yritykset löytävät helpommin toisensa.

Projektissa eletään vaihetta, jossa kartoitetaan kiinnostuneita yrityksiä sekä Suomesta että Kiinasta. Kiinnostuneille yrityksille etsitään yhteistyökumppaneita heidän tarpeidensa mukaisesti. Yhteistyömahdollisuudet laajenevat sitä mukaan, mitä enemmän kiinnostuneita löydämme molemmista päistä.

Ota rohkeasti yhteyttä jos kiinnostuit. Yhdessä kiinnostuneiden kanssa, voimme sopia kahdenkeskisen tapaamisen Laurean projektitiimin kanssa. Kiinnostuneiden lukumäärästä riippuen voimme myös järjestää infotilaisuuden, jossa kerrotaan projektista tarkemmin.

Lisätietoa saat Hyvinkään Laurean tiimiltä. finnish-chinese@ laurea.fi

Maaseudun yritystuen haku alkaa 

Maaseudun yritystuet tulevat haettaviksi keväällä 2015. Haettavissa on:

  • perustamistuki uudelle yritykselle tai liiketoimintaansa uudistavalle toimivalle yritykselle, enintään 35 000 €
  • investointituki yrityksen perustamista, kasvua tai kehittymistä tukevaan investointiin, yrityksen koosta riippuen 20 – 35% investoinnin hyväksyttävistä kustannuksista

Liite 1 2014-2020Liite 2 Perustamistuki
Linkin takana informaatiot rahoituksista ja hakumenettelystä, (3 tiedostoa)

Tiedotamme asiasta lisää, kun haun aikataulu ja maaseutualueen rajaus tarkentuvat. Huomaathan, että tukihakemus on saatettava vireille ennen kuin tuettavat toimenpiteet aloitetaan!

Työntekijän liikunta- ja kulttuuritoiminta on verovapaa etu

Hyvä yrittäjä! Tiesitkö että vuoden 2009 alusta lukien työnantajan tarjoama tavanomainen ja kohtuullinen työntekijän omaehtoinen liikunta- ja kulttuuritoiminta on säädetty verovapaaksi eduksi (946/2008). Omaehtoisen toiminnan kohtuullinen enimmäismäärä on 400 euroa vuodessa.

Lue lisää!

Yrityksille kysely Venäjän kaupan palvelutarpeista

Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy kartoittaa Riihimäen yritysten kansainvälistymispyrkimyksiä Venäjän markkinoille. Vastaathan kyselyyn, sillä vastausten perusteella rakennetaan palveluntarjontaa Venäjän markkinoille tähtäävien ja Venäjän markkinoilla jo toimivien yritysten tarpeisiin. Kyselyyn vastaaminen vie arviolta 5 minuuttia. Kiitos yhteistyöstä!

Kyselyn toteuttavat yhteistyössä maakunnallinen Russia Business Point -hanke, Linnan Kehitys Oy, Janakkalan kunta, Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy sekä Forssan kaupunki.

Vastaathan kyselyyn 29.02.2016 mennessä

Avoin linkki kyselyyn 

Vihdoinkin hyviä uutisia yritysrintamalta!

Työ- ja elinkeinoministeriö
Tiedote 031/2016
16.2.2016

Voimakkaasti kasvuhakuisista pk-yrityksistä 73 % odottaa suhdanteiden kohentuvan Pk-yritysten suhdanneodotukset ovat tuoreen barometrin mukaan vahvistuneet ja talouden aallonpohja näyttäisi olevan ohitettu. Erityisen myönteiset näkymät ovat voimakkaasti kasvuhakuisissa yrityksissä, joista 73 prosenttia odottaa suhdanteiden kohentuvan seuraavan vuoden aikana. Niistä kaksi kolmesta aikoo lisätä henkilöstöään ja 91 prosenttia odottaa liikevaihtonsa kasvavan seuraavan vuoden aikana.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön laatimasta, voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä käsittelevästä erillisraportista, joka julkistettiin 16.2.2016 samaan aikaan valtakunnallisen pk-yritysbarometrin kanssa. TEM:n raportissa kuvataan voimakkaasti kasvuhakuisten pk-yritysten profiilia, suhdannenäkymiä, kansainvälistymistä, rahoitustilannetta ja digitalisoitumista.

Pk-yritysbarometrin noin 6 000 vastaajasta kahdeksan prosenttia edusti voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä. Yleisimmin kasvuhakuisia yrityksiä on osaamisintensiivisissä palveluissa, yli 11 % yrityskannasta. Seuraavaksi eniten (10 %) niitä on teollisuusyrityksistä.

Kasvuhakuiset yritykset ovat tyypillisesti nuoria. Niistä lähes 80 % on perustettu 2000-luvulla ja puolet tällä vuosikymmenellä. Kaikista pk-yrityksistä noin 55 prosenttia on perustettu tällä vuosituhannella.

Kasvuhakuiset yritykset olivat kaikilla mittareilla muita pk-yrityksiä kansainvälisempiä. Niistä suoraa vientitoimintaa ulkomaille harjoitti lähes joka kolmas, kun kaikista pk-yrityksistä vain noin joka kahdeksas harjoitti vientiä.

Myös kasvuhakuisten yritysten kansainvälistyminen vahvistuu. Viime vuoden barometrissä 45 prosenttia ilmoitti tarpeesta käyttää kansainvälistymispalveluita, tänä vuonna jo puolet.

Pk-yrityksistämme viidennes aikoi ottaa ulkopuolista rahoitusta seuraavan vuoden aikana. Voimakkaasti kasvuhakuisista yrityksistä tätä suunnittelee noin puolet. Ne käyttävät rahoitusta muita yrityksiä yleisemmin kehittämishankkeisiin ja kansainvälistymiseen.

Talouden kannalta on myönteistä, että viime vuoteen verrattuna pk-yritykset hakevat nyt selvästi harvemmin rahoitusta käyttöpääomaksi. Kasvuhakuisista yrityksistä rahoitusta käyttöpääomaksi haki noin 40 prosenttia, kun osuus vuosi sitten oli 45 prosenttia.

Verkkokauppa näyttää yleistyneen pk-yrityksissä varsin hitaasti viimeisen vuoden aikana, vaikka aikomukset panostaa verkkokauppaan olivat pinnalla jo vuosi sitten. Kasvuhakuisista yrityksistä 23 % tarjoaa tuotteita tai palveluja verkossa. Kaikista pk-yrityksistä verkkokauppaa tarjoaa 12 %.

Etenkin Big datan käyttö on kasvuhakuisissa yrityksissä yleistynyt ripeästi viimeisen vuoden aikana. Sitä käyttää nyt 13 % yrityksistä, kun luku oli viime vuonna vain kahdeksan. Yritysten aikomukset laajentaa digitaalisien työkalujen käyttöä ovat varsin maltillisia. Kasvuhakuiset pk-yritykset aikovat panostaa digitaalisuuteen selvästi muita yrityksiä yleisemmin.

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset -julkaisu on verkossa osoitteessa: www.tem.fi/julkaisut [http://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut]

Lisätiedot: ekonomisti Samuli Rikama, TEM, puh. 029 506 0150 kehittämispäällikkö Esa Tikkanen, TEM, puh. 050 040 5459 (TEM Toimialapalvelu)

Tiedote TEM:n sivuilla: http://www.tem.fi/?s=2468&89508_m=119958