Pohdittavaa yritystoiminnan aloittamista suunnittelevalle

.
Yrityksen perustaminen on suunnitelmallista toimintaa. Sinun omat ominaisuutesi ja valmiutesi ratkaisevat sen miten hyvin onnistut ja miten kannattavaa toiminta on. Yrityksen perustamiseen kannattaa valmistautua huolellisesti. Seuraavassa pohdittavaa yritystoiminnan aloittamista suunnittelevalle.

 

work1

 

Toiminta-ajatus ja yritysidea

Mieti yritysideasi tarkkaan. Suunnittelussa kannattaa käyttää hyväksi asiantuntija-apua. Muista, että käytäntö ja teoria eivät välttämättä tarkoita samaa, vaan tukevat paremminkin toisiaan.

Henkilökohtaiset ominaisuutesi ja ammattitaito

Oletko ulospäin suuntautunut, kunnianhimoinen, peräänantamaton ja stressinsietokykyinen? Riittääkö ammattitaitosi tai asiantuntemuksesi? Miten perheesi suhtautuu yrittämiseen?

Markkinat ja kilpailijat

Ovatko markkinat riittävät ja mitkä ne ovat? Mikä on alan kilpailutilanne ja ketkä ovat kilpailijoitasi? Tuoko ideasi jotain uutta ja ainutlaatuista markkinoille, myös muiden kuin itsesi mielestä?

Rahoitus

Rahoituksen järjestämiseksi on useita vaihtoehtoja itsesi lisäksi, kuten pankit, vakuutusyhtiöt, Finnvera, leasing, factoring, sijoittajat jne. Kannattaa keskustella alan asiantuntijoiden kuten esim. pankin kanssa.

Suunnittelu, kannattavuus ja valvonta

Suunnitteluun kannattaa uhrata aikaa, mutta hyväkään suunnitelma ei toimi, jos se ei perustu faktoihin, jos sitä ei toteuteta ja sen toteutumista valvota. Määrittele kannattavuuden kriittinen piste, jolloin tulot = menot. Mieti miten tilanne pysyy hallinnassa ja ole rehellinen itsellesi.

Oikea yritysmuoto

Yrittämiseen liittyy aina riski, oletko valmis asettamaan omaisuutesi riskille alttiiksi? Onko yrityksesi tarkoitus vain elättää itsesi? Onko tarkoitus laajentaa toimintaa? Onko yritykseen tulossa muita osakkaita tai vaikuttajia ja mitkä ovat keskinäiset suhteenne? Mitkä ovat vastuusi eri yrittämisen muodoissa? Muista, että verotus on usein epäolennaisin yritysmuotoon vaikuttava tekijä!

Kirjanpito

Laki asettaa yrityksen kirjanpidolle vaatimukset ja sen hoitaminen vaatii asiantuntemusta. Tilitoimistojen palvelut maksavat, mutta sinulla on enemmän aikaa keskittyä olennaiseen eli yrittämiseen. Toimistojen taso on kirjava, joten kannattaa kysellä muiden yrittäjien kokemuksia.

Sopimusten sitovuus

Ennen kuin allekirjoitat, selvitä tarkkaan mihin sitoudut ja mitä siitä seuraa? Vaadi tai laadi aina kirjallinen sopimus!

Vakuutukset ja riskien kartoittaminen

Lakisääteisten vakuutuksien lisäksi sinun kannattaa kartoittaa toimialasi riskit ja miettiä tarkkaan, mitä vapaaehtoisia vakuutuksia yrityksesi tai sinä itse tarvitset. Tutki eri vaihtoehtoja ja pyydä tarjouksia.

Henkilökohtainen tietoverkkosi

Yrittäjän ei ole hyvä olla yksin. Onko sinulla ystäväpiirissä yrittäjiä, jotka tuntevat yrittämisen karikot tai tunnetko mahdollisesti alan asiantuntijoita? Minkä tyyppiset ihmissuhteet ovat yrittämisesi kannalta tärkeitä ja miten voit kyseisiä suhteita rakentaa tai kytkeä yritykseesi? Onko alalla toimivia yrittäjäyhdistyksiä tai -järjestöjä?