Usein kysyttyjä kysymyksiä
.

Miten starttirahaa haetaan?

Starttiraha haetaan omasta TE-toimistosta. Riihimäen-Hyvinkään talousalueella toimii kaksi TE-toimistoa. Uudenmaan TE-toimisto palvelee hyvinkääläisiä ja Hämeen TE-toimisto riihimäkeläisten lisäksi myös Hausjärven ja Lopen kuntien asukkaita.

Starttirahahakemuksen voit tehdä sähköisenä TE-palveluiden sivuilla. Ota kuitenkin aina ensin yhteyttä oman TE-toimistosi starttiraha-asioita käsittelevään henkilöön, katso tästä yhteystiedot.Hakemuksen liitteiksi tarvitaan ainakin liiketoimintasuunnitelma kannattavuuslaskelmineen, verovelkatodistus ja tarvittaessa lainatarjous tai -lupaus rahoituksesta. Hakemuksesi käsittelyä nopeuttaa Uusyrityskeskuksen selvitys yrityksesi kannattavuuden edellytyksistä.

 

3

Mitä pakollisia maksuja yrittäjälle kuuluu?

Päätoimisesti yritystoiminnasta elantonsa hankkivalle pakollisia maksuja ovat yleensä ennakkovero, yrittäjäneläkemaksu (YEL), sekä arvonlisävero.

Olenko arvonlisänverollinen?

Arvonlisäverovelvollisia ovat lähes kaikki, jotka liiketoiminnan muodossa harjoittavat tavaroiden tai palveluiden myyntiä, vuokrausta yms. Suomessa. Ennen liiketoiminnan aloittamista on siitä tehtävä ilmoitus verottajalle. Arvonlisäverotuksen ulkopuolelle jäävät tietyt toimialat, kuten terveyspalvelut, useimmat sosiaalipalvelut sekä esiintyvän taiteilijan toiminta. Arvonlisäverotonta on myös vähäinen toiminta, tilikauden myynti alle 8500 euroa. Tutusta tarkemmin arvonlisäverotukseen liittyviin sääntöihin verottajan sivuilla.

Mikä on oikea yhtiömuoto?

Yrityksen perustajalla on useita vaihtoehtoja varsinaiseksi yhtiömuodoksi: ns. toiminimi eli ammatin- tai elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta. Liiketoiminnan kannalta kaikki yritysmuodot ovat hyviä. Tärkeintä on miettiä mihin yritystoiminnalla pyritään. Jos esimerkiksi yrittämisen tarkoitus on turvata yhdelle henkilölle ja hänen perheelleen riittävä tulotaso, on toiminimi usein paras ratkaisu. Vastaavasti jos toimintaa sisältyy paljon riskejä ja/tai yritystä on tarkoitus laajentaa on yleensä oy paras vaihtoehto. Tarkempaa tietoa yritysmuodoista saatPerustamisoppaasta tai uusyrityskeskuksesta.

Milloin tarvitsen luvan elinkeinon harjoittamiseen?

Jos elinkeinonharjoittaminen on säädetty luvanvaraiseksi, on lupa hankittava ennen toiminnan aloittamista ja ilmoitettava myönnetystä luvasta kaupparekisteriin. Lupaviranomaisina ovat useimmiten kunnan tai kaupungin viranomaiset, poliisipiirit, aluehallintovirastot, ELY-keskukset sekä ministeriöt. Lisätietoja luvanvaraisista toimialoista saat uusyrityskeskuksista tai Perustamisoppaasta.

Lupa tarvitaan esimerkiksi:

 • alkoholin anniskelu ja vähittäiskauppa
 • polttoaineiden ja räjähtävien aineiden kauppa
 • liikenteen harjoittaminen
 • taksi
 • autokoulu
 • sairaankuljetus
 • ampuma-aseiden ja tarvikkeiden kauppa
 • soranotto
 • yksityisen terveydenhuollon palvelut

Muita luvanvaraisia elinkeinoja:

 • sähkölaitteet ja niihin liittyvät palvelut muuhun kuin omaan käyttöön: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
 • matkatoimistoliikkeet: Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • alkoholin myynti, valmistus ja maahantuonti: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoValvira, tuontiin liittyvät luvat: Tullilaitos

Ilmoituksenvaraiset elinkeinot:

Joskus elinkeinotoiminnan aloittamisesta täytyy tehdä ilmoitus viranomaisille, vaikka varsinaista lupaa ei tarvittaisikaan. Elintarvikkeita myyvien liikkeiden tai kauneushoitoloiden tiloissa tulee ennen käyttöönottoa suorittaa tarkastus ja hakea niiden käyttöönottoon kunnan terveysviranomaiselta lupa.

Ilmoitusvelvollisuus elinkeinotoiminnan aloittamisesta on seuraavilla ammatinharjoittajilla:

Kiinteistönvälittäjät ja asunnonvälittäjät rekisteröidään lääninhallituksessa, lääkärit, laillistetut hierojat, kuntohoitajat, sairaanhoitajat ja muut terveydenhuollon ammattihenkilöt sekä lasten ja lasten päiväkodin, vammaisten, vanhusten tai muiden vastaavien sosiaalihuollon palvelujen tarjoajat rekisteröidään Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen rekisteriin (TERHIKKI). Lisäksi toiminnasta tulee ilmoittaa kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalle tai terveystarkastajalle. Mikäli palvelu on ympärivuorokautista, on toiminta luvanvaraista. Terveystarkastajille ovat ilmoitusvelvollisia myös mm. parturit, kampaajat, kuntosalit, myymälät, kioskit, ravintolat ja kauneushoitolat.

Ulkomaalaiset:

Suomessa ja Euroopan talousalueella (ETA) on laissa säädetyin ehdoin, ilman erityistä lupaa, oikeus harjoittaa laillista ja hyvän tavan mukaista elinkeinoa henkilöillä, joilla on asuinpaikka sekä yrityksillä ja yhteisöillä, joilla on kotipaikka Euroopan talousalueella.

Mistä saan tietoja verotuksesta?

Verotukseen, kuten arvonlisäverotus ja miten hakeudutaan alv-velvolliseksi ja miten hakeudutaan ennakkoperintärekisteriin ja yrittäjän henkilökohtaiseen verotukseen liittyvät kysymykset, kannattaa ensin tutustua verottajan www-sivuihin www.vero.fi. Aina on mahdollista myös ottaa suoraan yhteyttä verohallinnon neuvontaan. Verottaja antaa myös maksua vastaan ennakkotietoja erityiskysymysten ratkaisemiseksi.

Riskien hallinta ja vakuuttaminen?

Tässä selvitystyössä yrittäjää auttavat vakuutusyhtiöt. Vakuutusyhtiöt auttavat riskien tunnistamiseksi ja erilaisten vaihtoehtojen kartoittamiseksi. Tutustu myös tähän riskien hallintaan pk-yrityksille suunnitellulla sivustolla.

Mistä saan tietoa eläkettä koskevissa asioissa?

Yrittäjäeläkkeen määräytymisperusteista ja määrästä saat tietoja Eläketurvakeskukselta tai omasta vakuutusyhtiöstäsi, joka antaa tietoja myös muista tarvitsemistasi vakuutuksista.

Mistä saan apua kirjanpidon järjestämiseen?

Kirjanpito kannattaa jättää auktorisoidun Tilitoimiston hoidettavaksi. Tilitoimistojen yhteytiedot löytyvät esimerkiksi osoitteesta www.taloushallintoliitto.fi Kirjanpidon osalta kannatta määritellä omat tarpeet ja sitten kilpailuttaa kirjanpitotoimistoja parhaimman ja tarkoituksenmukaisimman palvelun saamiseksi omalle yritykselleen.

Miten järjestän yrityksen rahoituksen?

Yrityksen perustamiseen tarvittavaa lainaa kannattaa kysellä omasta pankista tai Finnveralta.

Mahdolliset yritystuet kannattaa selvittää oman alueesi ELY-keskuksesta.

Mistä löydän yritykselle toimitilat?

Vapaita toimitiloja voit tarkastella YritysVoimalan toimitilarekisteristä. Lisäksi toimitiloja välittävät myös oman alueesi kiinteistönvälittäjät.